حجم های سیاه Blank William

این مجموعه از آثار هنری Blank William به نام New Order Black از کلاه ایمنی یکی از شخصیت های برجسته Star Wars یعنی Stormtrooper استفاده می کند.

به گزارش گالری آنلاین، طراح نیویورکی، Blank William، به وضوح عشق به جنگ ستارگان دارد و این آثار این را نشان می دهد.در واقع آثار او نسخه حیوانی جنگ ستارگان به نظر می رسد.

logo-samandehi