فراخوان مشارکت در نمایشگاه گالری فاین آرت دبی


موضوع نمایشگاه: داستانهای تابستانه

نمایشگاه گروهی در گالری دبی فاین ارت

مدت نمایشگاه : ۱۰روز

شماره تماس با تلگرام و واتس اپ: ۰۹۱۴۴۰۷۳۶۰۹

mitra.khezerlou@gmail.com : ایمیل

تاریخ افتتاح نمایشگاه : ۱۶ سپتامبر

ـ مسئولیت فرستادن و برگرداندن اثار با هنرمند می باشد.

ـ هزینه نمایشگاه ۶۵۰ درهم امارات که می توانید با هماهنگی قبلی معادل ریالی انرا ‍‍پرداخت نمایید .

ـ سهم هنرمند ۶۰ درصد و ۴۰ درصد متعلق به گالری دار خواهد شد

ـ کیوریتوری نهایی اثار در گالری دبی فاین ارت انجام خواهدشد.

ـ به شرکت کننده گان در این نمایشگاه گواهی شرکت در نمایشگاه از طرف گالری فاین ارت دبی اعطا خواهد شد.

ـ در صورت تمایل هنرمند برای رایزنی با خریداران و مارکتینگ اثرش می تواند به صورت امانت به مدت ۴ماه در گالری بماند

ـ هر هنرمند می تواند یک اثر جایگزین هم به گالری ارسال نماید که در صورت فروش رفتن اثرش روی استند جایگزین شود.

ـ هزینه کاتالوگ در صورت در خواست هنرمند ۵۰ درهم می باشد.

ـ در صورت عدم ارسال بموقع اثر۱۰۰٪ هزینه نمایشگاه به عنوان جریمه لحاظ خواهد شد.


جدول اطلاعات هزینه و اندازه اثار

هزینه

اندازه بر حسب سانتی متر

۶۵۰ درهم

یک اثر۱۰۰ در ۱۰۰

۶۵۰ درهم

دو تا اثر ۵۰ در ۷۰

۶۵۰در هم

چها ر تا اثر ۳۰ در ۴۰

برای سایر اثار و سوالات مربوطه می توانید ازطریق واتس ا‍پ و یا تلگرام شماره داده شده تماس بگیرید
برای رفاه هنرمندان با شرکت ‍پست بین المللی پی دی ای توافق کردیم که شرکتپستی هزینه پستی(طبق جدول زیر )و اثارهنرمندان را از درب منزل انها تحویل گرفته و بعداز بسته بندی آثار را به گالری فاین ارت دبی ارسال کند


جدول هزینه های شرکت ‍پست

هزینه ارسال با شرکت پست پی دی ای

اندازه بر حسب سانتی متر

۳۵۰هزار تومان

یک اثر۱۰۰ در ۱۰۰

۳۴۰ هزار تومان

دو تا اثر ۵۰ در ۷۰

۳۳۰ هزار تومان

چها ر تا اثر ۳۰ در ۴۰

هیچ الزامی در استفاده از خدمات ‍پستی مورد ذکر وجود ندارد با هر ‍‍شرکت پستی دیگری می توانید نسبت به ارسال اثارتان اقدام کنید.


logo-samandehi