فراخوان هنر و خیرین


دانشکده هنر دانشگاه الزهرا با همکاری مجمع خیرین - معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت اداری مالی دانشگاه الزهرا نمایشگاهی از آثار اهدایی هنرمندان در تاریخ 19 الی 26 آبان ماه 1397 برگزار خواهد نمود.

درآمد حاصل از فروش آثار به نفع دانشجویان نیازمند صرف می گردد.

از کلیه اساتید - هنرمندان و دانشجویان در تمامی رشته های هنری که تمایل به اهداء آثار خود در این حرکت خدا پسندانه را دارند، دعوت بعمل می آوریم.

محل دریافت آثار : دفتر گروه نقاشی و دفتر روابط عمومی دانشکده هنر می باشد.

تلفن تماس : ۸۵۶۹۲۵۱۳ --- ۸۵۶۹۲۵۶۹logo-samandehi