تصویر برفک های رادیویی توسط رباط هنرمند


امیلیو چپلا، با الهام از تصویر و صدای برفک های تلویزیونی در آخرین کارش، با استفاده از یک ربات فرکانس های رادیویی قدیمی را نقاشی کرده است.
به گزارش گالری آنلاین، امیلیو چپلا موفق به ترجمه ی فرکانس رایج ترین وسیله خانگی که منسوخ گردیده، شده است و تصاویر این امواح توسط برنامه ریزی یک زبات خلق شده اند.

logo-samandehi