نمایش آثاری از Egon Schiele در بنیاد لوئیس ویتون پاریس


نمایشگاهی از آثار Egon Schiele، از سوم اکتبر در بنیاد لوئیس ویتون پاریس برگزار شده است و تا چهاردهم ژانویه سال 2019 ادامه خواهد داشت.

اگون شیله نقاش اتریشی و یکی از شاگردان گوستاو کلیمت بود. از او به عنوان یکی از نقاشان مهم فیگوراتیو اوایل قرن بیستم یاد می‌کنند. خودنگاره‌ها و بدن‌های پیچان یکی از مهمترین مشخصه‌های نقاشی او می‌باشند که از وی هنرمندی اکسپرسیونیست می‌سازد.

محور اصلی در آثار شیله حس درونی اثر است. مهمترین آثار او پرتره‌هایی است که از پیکر خود و اطرافیانش کشیده‌است. او در آثار خود بدن انسان را در وضعیت‌هایِ ناراحت و حالت‌های غیرعادی به نمایش می‌گذارد، به‌گونه‌ای که هراس و اضطراب را به مخاطب منتقل می‌کند. خطوط ناآرام و کج‌ومعوج و طرح‌هایِ ناقص و بریده و سایه‌ روشن مخدوش نقاشی‌های او پرده از روان خسته و عصبی و مضطرب پیکرها برمی‌دارد.


logo-samandehi