نمایش دغدغه های اجتماعی در مجموعه "یک نگاه" شهره دمستانی

شهره دمستانی از آثارش در دهمین کارنمای پژوهشی می گویدشهره دمستانی، نقاش و از هنرمندان حاضر در دهمین کارنمای پژوهشی انجمن هنرمندان نقاش ایران که از 20 مهرماه تا 1 آبان ماه در خانه هنرمندان برپا شد، در رابطه با مجموعه ای که در نمایشگاه ارائه داده بود، گفت: در کارنمای پژوهشی دهم تعداد شش اثر با تکنیک اکرلیک و سبک انتزاعی به نمایش در آمد که در ادامه آثارگذشته و مربوط به سال 1396 به بعد بوده است.

وی افزود: این آثار گویای نقش اندیشه های من با تاثیر پذیری از جهان پیرامون خود با زبان خاص هنری بر بوم بود که علاوه بر پایبندی بر تناسبات در نقاشی بتواند با اشتراک نهادن و تبادل ایده های خود با مخاطب ارتباط برقرار نموده و در خلاقیت ذهنی او تاثیر گذار باشد.

از مجموعه یک نگاه / 100*100 سانتی متر / اکرلیک / 1396

این نقاش ایده اولیه شکل گیری آثارش را این گونه شرح داد: زمینه اولیه بوجود آمدن این مجموعه، ریشه در بستر ذهن و روان دارد که نشانگر دغدغه های اجتماعی من است. مراحل شکل گیری و تکوین اثر بدون هرگونه تمرکز آگاهانه صورت گرفته است که با بهره گیری از تجربه انتزاعی، فضای فکری ام را باز سازی میکند. تمایل به کم گوئی در آثار و استفاده از فضای گسترده بصری آثار، خود گویای نگرش بی واسطه به تصویر است که آثار را به نوعی در حیطه آثار مینی مالیستی قرار میدهد. آثار با استفاده از رنگ خاکستری که بیان سکون و آرامش است تکه ای نور را دنبال میکند که نوید دهنده است و بازتاب نگاه به جهان با واقعیت سرد و سخت و فرار از آن.

دمستانی به ایده برگزاری دوره ای کارنماها و تفکیک هنرمندان عضو انجمن به سن در این نمایشگاه ها اشاره کرد و گفت: به نظر من کارنماها فرصت بسیار خوبی بود در جهت شناساندن هنرمندان و آثارشان به جامعه و تشکیل یک آرشیو کامل برای دسترسی به اطلاعات هنرمندان و ادامه آن در آینده میتواند این امکان را به هنرمندان بدهد که آثارشان را خارج از گالری هائی که تمایل دارند از گروهی خاص از هنرمندان پشتیبانی نمایند به نمایش در آورند و به قضاوت عموم بگذارند. در کنار هم قرار دادن آثار هنرمندان بدون در نظر گرفتن سن میتواند باعث تحولات هنری و انگیزه بیشتر در نسل جوان شود.

این هنرمند در رابطه با عملکرد هیئت مدیره انجمن نقاشان اظهار داشت: هیئت مدیره انجمن در هر دوره صادقانه تلاش کرده اند با توجه به تجربیات خود و آنچه در توان دارند در ارتقاء اهداف انجمن سهم به سزایی داشته باشند. اعضای هیئت مدیره جدید انجمن هم میتوانند با توجه بیشتر به اقتصاد هنر در زمانی که هنر ایران مورد توجه محافل هنری خارج از ایران قرار گرفته است موقعیت انجمن را در بین محافل هنری مستحکم تر نموده وکانون اصلی هنر در ایران را تشکیل دهند.

از مجموعه یک نگاه / 100*120 سانتی متر / اکرلیک / 1396

از مجموعه یک نگاه / 100*120 سانتی متر / اکرلیک / 1396

از مجموعه یک نگاه / 130*100 سانتی متر / اکرلیک / 1396

logo-samandehi