روایت گلنوش كیوان نیا از "حقیقت سبز"

نمایشگاهی با رویکرد اهمیت گیاهان


علاقه گلنوش كیوان نیا از دوران كودكى به هنر نقاشی او را در مسیر فعالیت در این زمینه سوق داده است، پس از گذراندن مهارت هاى هنرى در امریكا و تمركز بر تولید آثارى با مضامین محیط زیست و گیاهان، سبكى آزاد را با تكیه بر تجربیات زیست خود، براى به ترسیم كشیدن افكار و درونیاتش انتخاب نموده است.
هنرمند با تكرار یك رفتار مشابه به سراغ تركیب بندى هاى همگون گام برداشته و رد قلم مو بر بوم هاى بزرگ با كلاژ گیاه زنده بر سیطره پرده نقاشى به خلق آثارى كه شبیه هیچ چیز نیستند گام برداشته است.
هنرمند كه اولین نمایشگاه نقاشى خود را تجربه میكند از علاقه اش به طبیعت و گیاهان میگوید و با تاكید بر جمله "به تصویر كشیدن زندگى واقعى در بهترین حالت نیست" سعی بر نمایش رنگ ها فارغ از فرم هاست و هر اثر را بیانگر روحیات رنگ و ارجاعات خود رنگ تعبیر میكند.

اهمیت گیاه به عنوان "حقیقت سبز" رویكرد اصلى این هنرمند در برپایی اولین نمایشگاهش است، شاید بتوان گفت جایی كه هنر بیشتر در قالب یك رسانه ظاهر میشود تا حامل پیامى از دل بوم ها براى مخاطب باشد.

حال اولین نمایشگاه این هنرمند جمعه ٣ اسفند ٩٧ از ساعت ١٦ الى ٢١ در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است:

تراوش احساسات و زیست هنرمند در آثارش ردپایى ایجاد كرده است كه دال بر نگاهِ حقیقت محور در بستر بى روح بوم سفید است.
آنچه در ذهن او مى گذرد پس زمینه آثار اوست و یادآور نبض حیات در میانه رنگهاست.
گلنوش كیوان نیا با تركیب هنر نقاشى و كلاژ گیاه در پى سبكى آزاد و حامل پیامى نهفته از دل فرمها و رنگهاست استفاده از عنصر زنده به عنوان حقیقت سبز بر پرده نقاشى پارادوكسى ایجاد كرده است كه اجازه نفوذ به درونى ترین اعترافات نقاش را به بیننده میدهد
هنرمند با قلم گذارى هاى دورانى و ایجاد سطوح انتزاعى و همچنین به مدد تكرار فرمهاى هندسى توانسته یكپارچگى و نظم بصرى نقاشانه اى را در این مجموعه از آثارش ترسیم نماید.
میل و شیفتگى هنرمند به طبیعت و گیاه حس و حالى را به آثارش مى دهد كه تضاد بین سطح مرده و زنده را تقویت میكند گویى كه تخیل خود را بر گستره بوم كاشته است.

شین.الف

گلنوش كیوان نیا در گفتگو با خبرنگار گالری آنلاین در مورد آثار خود توضیح داد و گفت:

رویكرد من از برگزارى نمایشگاه تلفیق موجود زنده با جسم بی جان بوم بوده، از نظر من تابلوها بدون در نظر گرفتن گیاه انگار چیزی كم دارند و عنصر گیاه تكمیل كننده تابلوهای من هستند، از دیدگاهی دیگر به دلیل علاقه من به گیاه و طبیعت و نیز به دلیل اینكه رشته من با محیط زیست در ارتباط است ، ایده استفاده أز كاكتوس به ذهنم رسید و حدود ٥ ماه است كه روی تابلوها كار كرده ام.

در نمایشگاه حقیقت سبز ١٤ اثر بزرگ آماده نمایش هستند كه تجربه تركیب هنر نقاشی با كلاژ گیاه است كه با اكرلیك روی بوم انجام شده است.

وی در رابطه با مفهوم و دلیل انتخاب عنوان "حقیقت سبز" برای نمایشگاه اظهار کرد:

انتخاب عنوان نمایشگاه حقیقت سبز به دلیل این بوده است كه این واژه معنی حقیقی تابلوها را بیان كرده و خود گویاى مضمون اصلى نمایشگاه است جایى كه كاكتوس ها سخن میگویند...
عدم محدودیت این موضوع در سبك آبستره و آزادى كه در اجرا دارد كمك به تقویت قوه تخیل هنرمند مینماید كه بتواند احساسات خود را بدون محدودیت بیان نماید.
این هنرمند ضمن تاکید بر اینکه مجموعه "حقیقت سبز " را در واقع میتوان بازنمایی از احساسات و حس درونی وی تعبیر كرد، افزود:

شیفتگى من به شكل مواج رنگها و ضربه قلمها در آثار مشهود هست. جستجوى معنا در كارهاى من به مدد كلاژ گیاه قابل درك است و اینكه طبیعت و گیاه دغدغه من در این سالها بوده است. این مجوعه كوششى است براى به تصویر كشیدن این مضمون .
این نمایشگاه نقطه آغاز سفریست تازه برای من كه به نظر خودم راهی طولانی در پیش دارم و امیدوارم بتوانم در آینده در مسیرى كه هستم قدمهای مثبت و رو به جلو بر دارم.

وی در انتها افزود:
در انتها از مجموعه گالری آنلاین تشكر میكنم كه همیشه در راستاى اعتلاى فرهنگ و هنر كشورمان ایران زحمت میكشند و مایه دلگرمى هنرمندان بویژه هنرمندان جوان هستند.

علاقه مندان جهت بازدید از آثار این هنرمند می توانند تا یکشنبه 5 اسفندماه از ساعت 11 الی 21 به نشانی خیابان فیاضى، نبش خیابان بوسنى هرزگوین، بوتیك مال ملل، طبقه همكف مراجعه نمایند.

logo-samandehi