گزارش تصویری نمایشگاه "انسان و فراموشی" در گالری آیریک


نمایشگاهی از آثار هنرمند نقاش شیرین معیا تحت عنوان "انسان و فراموشی" روز جمعه ۱۹ مردادماه با حضور اساتیدی چون بابک برزویه، حسین نوروزی، داود حیدری، فریدون علی یار و محمود طوفان در گالری آیریک به نشانی بلوار فردوس شرق،نبش خیابان وفا اذر،مجتمع آیریک سنتر جنوبی،طبقه ۳،واحد ۱۰۲ برپا شد، که تا ۲۵ مردادماه نیز ادامه خواهد داشت.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است:

پرداختن به موجودیتی به نام انسان معاصر که در مناسبات کنونی از هستی خود به دور مانده است و در انزوای محتومی گرفتار آمده از دغدغه های وجودی من است. این بیگانگی از خود و سرگشتگی آدمی که در کالبد زمان ما جاری و ساری است، مرا به واکنشی فعال کشانده و پاسخی درونی را برایش جستجو میکنم، از اینرو با نگاهی انتقادی و درونمایه ای احساسی با آن مواجه شده ام. اینهمه از حساسیتهایی است که تلاش می کند دنیای دیگری را برایم رقم زند، دنیایی که در آن تخریب وضعیت کنونی با هدف بازآفرینی طرحی نو از انسان و هستی او صورت گرفته است. بر این اساس قالب اثر را در نوعی سیالیت پویا همراه با تکنیک کلاژ تخریبی شکل داده ام.
پرسوناژ ها در تنهایی و انزوای خود گرفتار شده اند اگرچه گاه دو پرسوناژ در مقایسه با هم قرار می گیرند اما نهایتا به برایندی از مهجوریت و خاموشی همیشگی کشانده شده اند. وضعیت اجرا با هیجانات درونی من آمیخته شده و گاه در مواردی با تاکید بر رنگهایی با تم مثبت در پی یافتن راهی هستم که مرا از این بن بست ناامیدی بیرون آورد.
سیستم تعادلی آثار در پی چنین کیفیتی تلویحا به دنبال موزون کردن چنین دنیای نا متعادلی است.
آنچه برایم در این میان اهمیت داشته روشن نگاه داشتن چراغ امیدی است که می خواهد با کنکاشی درونی، دنیائی بهتر را برای آدمی به ارمغان بیاورد.




logo-samandehi