گزارش تصویری نمایشگاه "دگرگونی" در گالری قاف


گالری قاف با همکاری گروه اورنگ از دوم تا هفتم شهریورماه میزبان آثار هنرمند نقاش لادن قاجار تحت عنوان "دگرگونی" بود.

لادن قاجار در استیتمنت نمایشگاه اینگونه نوشته است:

در فرایند انتقال لحظه به لحظه ارتباطات و اطلاعات و رشد سریع و بی سابقه تکنولوژی و دانش انسان که به نزدیک شدن دهکده جهانی کمک شایانی کرده از یک طرف ، و از طرف دیگر شکاف و شتاب تغییر نسل به نسل انسان و بهم ریختگی ناشی از آن در تمامی عرصه های زندگی بشری اکنون چه سؤالی می تواند مبرم ترین و حیاتی ترین سؤال در بین نخبگان و فرهیختگان و در نهایت در بطن دهکده جهانی باشد؟

چگونه میشود مرحله گذار و انتقال را، آنچنان هدایت کرد تا از تبدیل شدن انسان به فرایندی بس ناروشن و مبهم جان سالم بدر برد تا به دره انقراض سقوط نکرد؟
سؤالها بیشمار و پاسخ ها بس کوتاه و ناکافی، مبهم و مخدوش در بستری نا امن و بی ثبات.

اکنون وظیفه خطیر هنر و هنرمند در روند چنین آشفتگی و انتقال چیست؟ آیا هنوز هنر باید برای هنر باشد یا وظیفه ای بس مهم تر و حیاتی تر دارد؟
آیا زمان آن نرسیده که بقول سهراب سپهری ؛ چشمها را باید شست جور دیگری باید دید: و یا بقول مارسل دوشام : عادت و روال بدترین دشمن هنر است زیرا اگر هنرمند همواره به سلیقه و روال عادت کند از خلاق بودن فاصله می گیرد؟

آنچه شما در لابلای سکوت رنگها و فرم ها در نمایشگاه مشاهده خواهید کرد، فریادهای انسانی است عاصی که در عین تکه تکه شدن و غریب بودن بر روی بوم و کاغذهای آغشته به رنگ، دل به امید چشم های بینا و گوش های تیز شما خوش کرده تا شاید بتواند با طرح سؤال حداقل سهم خود را در بیان حقیقتی تلخ ادا کرده باشد.

logo-samandehi