معرفی شورای علمی هفتمین همایش 10 روز با عکاسان

نخستین جلسه شورای علمی هفتمین همایش 10 روز با عکاسان ایران برگزار شد.

محمد مهدی رحیمیان(مدیر شورا)، اسماعیل عباسی، شهاب‌الدین عادل، محمدرضا شریف‌زاده و مهرداد افسری به عنوان شورای علمی این دوره همایش 10 روز با عکاسان ایران معرفی شدند.

نخستین جلسه شورای علمی هفتمین همایش 10 روز با عکاسان ایران به منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای مباحث و نشست‌های علمی این دوره 10 روز با عکاسان ایران در دبیرخانه همایش برگزار شد.

انجمن عکاسان ایران هفتمین همایش 10 روز با عکاسان ایران را 14 تا 23 آذرماه امسال در خانه هنرمندان برگزار می‌کند.

logo-samandehi