نمایش عکس های فوتوریسم در موسسه صبا


نمایشگاهی از عکس های فوتوریسم هادی ابری از روز دوشنبه 6 اسفندماه در نگارخانه فرشچیان موسسه فرهنگی هنری صبا افتتاح برپا شده است.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است:

● عکس هایی شبح مانند و متحرک که حرکت و فوتوریسم را به دیده و ذهن بیننده، تداعی می کنند همراه با تداخل رنگ ها، مرزها و دوری از فرم های خشک و تکراری، چنان جذابیتی را برایم ایجاد کردند که با ثبت هر عکس، حس خلق تابلوی نقاشی پر حس و پیچیده را داشتم و شعف و شادی درونی ام در این پروسه را با بیننده عکس ها تقسیم شده می یافتم.

علاقه و کار توامان من در نقاشی وعکاسی باعث گردیده که آثار فوتوریسم عکاسی ام به نقاشی نزدیک باشد به حدی که بسیاری از بینندگان همچنین همکاران و همدانشگاهیان سی سال پیش من با دیدن هر اثرنقاشی یا عکاسی ام ، با تردید می پرسند این نقاشی است یا عکس؟ استاد حمید باروزه دراین مورد می گوید: * "کلمه فتوگرافی در زبان لاتین به معنای نگارش با نور است، کارهای هادی ابری به معنای واقعی کلمه ، نقاشی با نور هستند." * این برای خودم که سال ها سبک های هنری جهان را تدریس می کنم، نیز خوشایند و دلنشین واز طرفی پدیده ای نو، بحساب می آید. در سبک فوتوریسم حرکت به هر صورت نمایان است و تصاویر ثابت و منجمد نیستند.

● این ها از یک طرف و از طرفی دیگر، اصل نسبیت اینشتین و قبل از آن گالیله، همچنین ناپایدار بودن بسیاری از عوامل طبیعی، جوی، خصوصیات فیزیکی، روحی و روانی انسان ها، همه تاکیدی برتغییر مداوم اشیاء و موجودات واجتناب ناپذیری آن ها می باشد، و این ناپایداری در عکس ها قابل مشاهده است .

● در عکس هایی که مشاهده خواهید نمود خطوط، فرم ها، رنگ ها، نورها، سایه ها، بافت ها، اندازه ها و ... همه در هم رفته و در حال حرکت و ناپایدار است که تلاشی در مسیر خلق زیبایی، تحرک و فاصله گرفتن از تکرار مناظر طبیعی در عین حفظ حس طبیعت و جامعه پیرامونی ما است .

● برخود فرض می دانم که از مساعدت، راهنمایی و کمک در انتخاب آثار برای نمایشگاه از عکاس شهیر کشور، استاد سعید محمودی ازناوهقدردانی و صمیمانه سپاسگزاری نمایم.

● همچنین از استاد مسلم گرافیک محمد علی سپهر افغان مدیر هنریدر همراهی و یاری برای طراحی اعلان نمایشگاه کمال تشکر را دارم.

● از زحمات سرکار خانم مهندس مرضیه حسام زاده مدیر تبلیغات، قدردانی می کنم.

هادی ابری 27 بهمن 1397

هادی ابری از سال 67 رشته صنایع دستی را در دانشگاه هنر با رتبه 9 آغاز کرد و پس از آن رشته پژوهش هنر را در دانشگاه تهران که تنها 7 نفر پذیرش در کل کشور داشت، خواند.
در بهار 78 دکترای اعزام به خارج با ظرفیت یک نفر با هزینه شخصی قبول شد ولی آن را نخواند ولی کورس هایی را جداگانه در انگلیس خواند. وی از سال 82 در دانشگاه های تهران برای رشته های هنر و غیر هنری، دروس هنری را تدریس کرد.

در ادامه مصاحبه گفتگوی این هنرمند را با گزارشگر گالری آنلاین در رابطه با نمایشگاه دوم خود می خوانید:

وی در رابطه با هدف اصلی جمع آوری این مجموعه و روند شکل گیری ایده تا اجرا، انتخاب آثار و تکمیل مجموعه و مدت زمان سپری شده تا نمایشگاه این چنین گفت: هنرمند دوست دارد آثارش را خلق کند و به معرض نمایش بگذارد، بیان مفاهیم و زیبایی هایی را که درک کرده را نشان دهد،
هر هنرمند هدف خاص خود را دارد اما به نظر من هنرمند اندیشه و تفکر و برداشتی که از محیط و اطراف و جامعه می گیرد را در آثارش به نمایش میگذارد و به آن تجلی می بخشد و آن را آشکار می کرده و به این صورت مجموعه ای را ارایه می نماید.

ابری به روند شکل گیری ایده تا اجرای مجموعه اشاره کرد و گفت: من با توجه به اینکه از 10 سالگی، حدودا سال 1354، و قبل از آن مایل به کارهای هنری بوده ام، بارها و بارها دوربین خریداری کرده و دوربین به دست گرفته ام،با دستگاه آگراندیسمان در همان سال های گذشته کار کرده ام، داروهای ظهور و ثبوت را در تشت مخصوص آن زمان ها کار کرده ام و عکاسی و چاپ انجام داده ام؛ بنابراین بسیار با عکاسی مانوس هستم. وی افزود از همان 10 سالگی تا امروز که 54 سال دارم ، مدت 44 سال می گذرد و من به عکاسی علاقه داشته و کماکان عکاسی کرده ام ؛ بنابراین خوشبختانه با دانسته هاو تجربیات دیگری که در زمینه های هنری داشته ام از جمله صنایع دستی، بازیگری سینما و تلویزیون و سریال، بررسی کردن موزه های داخلی و خارجی و همچنین کرال و خاندن آواز و نقاشی کشیدن بسیار_ که در آثار فوتوریسم من بسیار مشهود هست_آثار عکاسی من بسیار به نقاشی نزدیک است، بنابراین هنرهایی که خدمتتان عرض کردم مثل قلم زنی، نقاشی، موزاییک کاری وغیره، همه تاثیر گذاشته و نوعی پختگی و تجربه های سال ها اندوخته شده، در این آثار خودش را نشان داده است.

این هنرمند اظهار داشت: مدت زمان 2 الی 3 سال است که این مجموعه را فراهم کرده و پیوسته به دنبال گردآوری وخلق این آثار بودم، که خوشبختانه برای 6 تا 13 اسفند سال جاری به نمایش گذاشته می شوند.

ابری در رابطه با تعداد و ابعاد آثار نمایشگاه خود گفت: تعداد 30 اثر برای نمایشگاه پیشین به عبارتی اولین نمایشگاه انفرادی من در زمینه عکس های فوتوریسم در گالری خورشید در جردن به نمایش درآمد و حدود 30 عکس هم در این نمایشگاه که به نام فوتوریسم 2 هست به نمایش در می آید.
به لحاظ اینکه ممکن است بعضی در نمایشگاه قبل موفق نشده بودند آثار را ببینند، آثار دوباره به نمایش درآمدند به همین منظور این نمایشگاه را به نام 2+1 گذاشتم، یعنی آثار اولین نمایشگاه به اضافه آثار دومین نمایشگاه یک جا به نمایش در می آید، بنابراین حدود دست کم 60 اثر در این نمایشگاه به معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی افزود: در نمایشگاه قبلی کوچکترین اثر 40*30 و بزرگترین آن 76*150 بود اما در این نمایشگاه تنوع بیشتری وجود دارد که کوچکترین 21*16 و بزرگترین 76*150 است.

این استاد دانشگاه در ادامه دلیل انتخاب عنوان نمایشگاه و مفهوم آن را اینگونه شرح داد: علت اینکه نمایشگاه عکس های فوتوریسم را انتخاب کردم این است که درون این عکس ها حرکت وجود دارد. سبک هنری فوتوریسم در مجسمه سازی، نقاشی ، معماری و عکاسی برای حالتی است که بیس و بنیان کار، مبتنی بر حرکت است؛ بنابراین آثار من ثابت نیستند و در حال حرکت هستند و حرکت را به ذهن بیننده تداعی می کنند.
مهمترین چیزی که در عکس ها مشهود است ثابت و منجمد نبودن و حرکت داشتن و سیال بودن آثار است،همه چیز در حال تغییر است، همانطور که در نظریه ها هم گفته شده است هیچ چیز در دنیا ثابت نیست و همه چیز در حال تغییر است،این عکس ها هم ثابت نیستند و مدام در حال تغییر هستند و حرکت را نشان میدند.
ابری به سبک و تکنیک آثار خود اشاره کرد و گفت: سبک و تکنیک فوتوریسم است که انواع حرکت در عکس ها به چشم می خورد.
این هنرمند اذعان داشت همانطور که در بیانیه ای که قبلا" درج کرده بودم تحت تاثیر گالیله و اصل نسبیت انیشتین که هیچ چیز ثابت نیست و قطعیت ندارد و همه چیز در حال تغییر است من آثار خود را با توجه به این ناپایداری به وجود آورده ام.

وی اظهار داشت که این مسیر از شناخت و کنکاش از میل به زیبایی است، در کل خصوصیات ذاتی هنر زیبایی است و غالب هنرمندان یا بهتر است بگوییم همه هنرمندان گرایش به زیبایی دارند. من هم از این قضیه مستثنا نیستم و میل به زیبایی باعث شد که هنر را دنبال کنم.

ابری افزود که از کودکی این اتفاق برای همه می افتد و حتی کسانی که در عرصه هنر نیستند میل به آفرینش و خلق کردن دارند اما مراتبش فرق میکند و کسانی که در کار هنر هستند مراتب بالاتر و پیچیده تری را دنبال می کنند و دیگران در مراحل ساده تری فعالیت می کنند اما در مجموع در همه یک نوع میل به زیبایی وجود دارد.

وی در ادامه گفت: امیدوارم همینطور که در تمام زندگی زیبایی و هنر را دنبال کرده ام، بتوانم در این راستا همچنان پویا باشم و کارهای جدید و با کیفیت بهتر خلق کنم و ارائه دهم که برای همه هنر دوستان و هنر شناسان و عموم جامعه چه از نظر فرم و چه از نظر محتوا قابل رضایت باشد.

این هنرمند بیان کرد: در هر صورت ما در خانواده کوچک سیاره خاکی آبی زمین زندگی می کنیم و به نوعی در این چهار دیواری محدود به زمان و مکان هستیم و تا حدودی دردهای مشترک داریم همراه با ویژگی ها و صفات مشترک که کم و زیاد است ولی در همه انسان ها است.

وی در پایان ضمن تشکر از جناب آقای سعید محمودی ازناوه، جناب آقای محمد علی سپهر افغان برای مدیریت و انجام پوستر و غیره، سرکار خانم مهندس مرضیه حسام زاده برای تبلیغات و همچنین گروه سیلور گلد گفت: امیدوارم عمری باقی باشد تا بتوانم آثار فوتوریسم شماره 5،4،3 و الی 10 را به معرض نمایش بگذارم.


نمایش آثار این هنرمند تا 13 اسفندماه همه روزه بجز ایام تعطیل ادامه خواهد داشت و علاقمندان جهت بازدید می توانند در روز افتتاحیه از ساعت 16 الی 19 و روزاهای عادی از ساعت 10 الی 18 به گالری فرشچیان موسسه فرهنگی هنری صبا واقع در خیابان ولیعصر، خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره125 مراجعه نمایند.

logo-samandehi