"عکاسی و جنبش های اجتماعی"؛ برگزاری سه نشست در دانشگاه هنر تهران


نشریه‌ی کالوتیپ با همکاری انجمن علمی عکاسی دانشگاه هنر نشست‌هایی پیرامون شماره‌ی دهم نشریه‌ی کالوتیپ «عکاسی و جامعه: عکاسی و جنبش‌های اجتماعی» را برگزار می‌کند.


▪️انقلاب حاشیه‌نشین‌ها:
نبرد تصویر در برابر عکس در انقلاب ۵۷
حامد کیا


دو‌شنبه
۱۳ اسفند
ساعت ۱۲/۳۰ تا ۲

▪️عکاسی مستند و جنبش نژادی سیاهان در آمریکا (قرن بیستم)
حسن زین‌الصالحین

سه‌شنبه
۱۴ اسفند
ساعت ۱۶/۳۰ تا ۱۸


▪️بررسی بصری روند شکل‌گیری هویت ملی از خلال عکس‌های انقلاب مشروطه: نمودی آرمانی از ملتی نوین
صنم توکلی


چهارشنبه
۱۵ اسفند
ساعت ۱۶/۳۰ تا ۱۸

مکان: خیابان ولی‌عصر، بالاتر از چهارراه ولی‌عصر، روبه‌روی خیابان بزرگمهر، دانشکده‌ی هنرهای کاربردی دانشگاه هنر، سالن جانبزرگی

| حضور برای عموم آزاد و رایگان است. |

طراح پوستر: امید آرمات

logo-samandehi