خلق فضای ناشناخته با ثبت مسیر نور


ثبت حرکت نور در مسیر حرکت هواپیما بر فراز کوهستان، شیوه کار هنرمند عکاس reuben wu است که با این روش درک جدیدی از مناظر جهان اطرافمان ایجاد میکند.
به گزارش گالری آنلاین، در این پروژه هنرمند عکاس reuben wu نوری را در مسیر هواپیمای بدون سرنشین بالای کوه ها در عکاسی با نوردهی طولانی مدت ثبت کرده است.
هنرمند در این مجموعه به دنبال ثبت مسیر حرکت نور بر فراز مناظر مختلف بوده است. در این شیوه، تصاویر منظره در چارچوب عکاسی چشم انداز سنتی اما تحت تاثیر ایده های کاوشگرایانه سیاره ای نشان داده میشود.
در عمق این تصاویر به نوعی داستانی علمی و تخیلی نیز میتوان گنجاند. هنرمند یک منظره ساده را به فضایی ناشناخته بدل کرده که که ادراکات ما را نسبت به دنیای اطرافمان تجدید می کند.

logo-samandehi