گزارش تصویری ششمین دوره آرت بازل هنگ کنگ


آرت بازل هنگ کنگ با حضور 248 گالری از 35 کشور دنیا، در حالی که نیمی از فضای این رویداد به هنر آسیا و اقیانوس آرام اختصاص داده شده بود، برگزار شد.
به گزارش گالری آنلاین، نمایشگاه آرت بازل هنگ کنگ تنوع منطقه ای را با آثاری از هنرمندان حرفه ای و نوظهور به نمایش درآورده است. این نمایشگاه تا 31 مارس 2018 به کار خود پایان داد.

Yuji Agematsu
no time, no location, 2014
گالری Miguel Abreu نیویورک

Sam Lewitt
Screen Test Lineaments, 2017
گالری Miguel Abreu نیویورک

Sam Lewitt
Stored Value Field Separator (svfs 26), 2017
گالری Miguel Abreu نیویورک

Jean-Luc Moulène
Noeud 4.1 Varia 04 (Paris, 2012), 2012
گالری Miguel Abreu نیویورک

Pieter Schoolwerth
Break Up #6, 2017
گالری Miguel Abreu نیویورک

Pieter Schoolwerth
Withdraw #8, 2017
گالری Miguel Abreu نیویورک

بخش هنر آسیا:

Weibor Chu
Dusky Night, 1966
Asia Art Center

Fong Chung-Ray
1973-81, 1973
Asia Art Center

Fong Chung-Ray
1974-65, 1974
Asia Art Center

Fong Chung-Ray
1975-37, 1975
Asia Art Center

Weibor Chu
Gateless Curtain, 1984
Asia Art Center

گالری از سائوپائولو

گالری از فرانسه

گالری از لندن

گالری از نیویورک

Adeela Suleman
Peeled, 2017
Aicon Gallery

logo-samandehi