خانه های کلاژیMatthias Jung،تعریفی دوباره از معماری سورئالی


مجموعه «خانه ها»ی Matthias Jung ، برای خلق معماری سورئالیسم به خوبی نماهای معماری درهم تنیده را در کنار منظره های زیبا در شمال آلمان مجسم می کند. این کار ابتدا سرگرمی دوران کودکی برای وقت گذرانی در کارگاه عکس پدرش بود، که اشتیاق او به کلاژ را به حرفه او به عنوان طراح و هنرمند تبدیل کرد.

به گزارش گالری آنلاین، هر ترکیبی دوگانگی بین «نظم و بی نظمی» و «همگنی و گوناگونی» را نشان می دهد، به گونه ای که Jung کیفیت های گوناگون سینتستیکیِ ایجاد شده توسط هر عنصر معماری را، برآورد می کند. به عنوان مثال، راحت بودن پنجره های مشبک، در کنار سردی دیوارهای بتنی، ملموس بودن مواد اولیه ای را که تماشاگران می توانند با آن ارتباط برقرار کنند، برجسته می کند.

در روند خلق این آثار، Jung ابتدا خانه را با حس ثبات و عادی بودن بنا می کند و سپس به آرامی عناصر آن را طوری در هم می بافد که آن را از یک چیز عادی به یک بنای رویایی تبدیل می کنند. او می گوید، «من این کار را می کنم تا واقعیت های عرفانی را با موضوعات روزمره در آمیزم».


logo-samandehi