نمایش آثار "تقسیم" در مجله GARAGE


آثار takashi murakami تحت عنوان "تقسیم" در آخرین شماره مجله GARAGE به چاپ رسیده است.

به گزارش گالری آنلاین، در این تصاویر هنرمند با استفاده از تقسیم پرتره خود به سه بخش اشاره ای به نگاه به آینده و اینکه چطور تصورات و خیالات نسل او را در برگرفته، داشته است.

logo-samandehi