فراخوان جایزه هنری Walter Koschatzky
فراخوان رقابت هنرهای تجسمی Kino der Kunst
فراخوان رقابت هنرهای تجسمی"شور و شوق برای اجرا"
فراخوان پنجمین سالانه گرافیک البرز
فراخوان چالش بازطراحی فضای راهرو های غیر قابل استفاده
گزارش تصویری نمایشگاه "Iran Daily 01" در گالری رضائیان
طراحی خانه‌ ای برای زندگی زنبورهای گوشه‌نشین شهری
طراحی هتلی کوهستانی با نمایی ملهم از قله‌های کوهستان
جلد اول «آجرستان» در دسترس پژوهشگران حوزه معماری
27 اثر از برادران جاکومتی در حراج کریستیز
1397/08/23
1397/08/20