گزارش تصویری نمایشگاه "Iran Daily 01" در گالری رضائیان
طراحی خانه‌ ای برای زندگی زنبورهای گوشه‌نشین شهری
طراحی هتلی کوهستانی با نمایی ملهم از قله‌های کوهستان
جلد اول «آجرستان» در دسترس پژوهشگران حوزه معماری
27 اثر از برادران جاکومتی در حراج کریستیز
فراخوان سیزدهمین دوره جایزه معماری میرمیران
طراحی تقویمی برای تغییر زندگی شما
فراخوان بیست و دومین مسابقه بین المللی یوروکارتوناله ی بلژیک
معماران زاها حدید در میان شرکت های انتخاب شده برای پروژه اَبرشهر هوشمند روسیه
«چیستی و فلسفه دیزاین»؛ دومین نشست از سلسله نشست های دیزاین‌شناسی برگزار می شود
1397/08/20