فراخوان نمایشگاه ملی پوستر

مرتضی ممیز، هنر به مثابه حرفه

انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، پانزده سال پس از مرتضی ممیز و در هفته ی گرافیک ۱۳۹۹، همزمان با نام گذاری خیابانی در تهران به نام او، از همه طراحان گرافیک دعوت می کند در نمایشگاه "مرتضی ممیز، هنر به مثابه حرفه" شرکت کنند. این رخداد هم زمان است با رویکرد جهانی نهاد ico- D در سال ۲۰۲۰ با پیام "حرفه ای باش". استاد مرتضی ممیز، که از مهم ترین بنیان گذاران انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران است، در یک عمر تلاش حرفه ای خود، به تحکیم پایه های حرفه و مناسبات چندجانبه آن پرداخت و به چهره ی قطعی و روشن "حرفه ای بودن" مبدل شد. این نمایشگاه پاسخی است به دعوت جهانی حرفه ای بودن و ادای احترام به نماد ملی آن در حرفه طراحی گرافیک.


شرایط حضور در نمایشگاه: و شرکت در این نمایشگاه برای تمامی طراحان گرافیک ایران آزاد و رایگان است. • هر شرکت کننده، حداکثر می تواند سه اثر برای حضور در نمایشگاه به دبیرخانه ارسال کند. • آثار ارسالی برای ورود به نمایشگاه توسط هیات انتخاب گزینش می شود. • نمایشگاه برگزیده ای نخواهد داشت. • آثار سری یک اثر محسوب می شود، اما برگزار کننده مختار است به دلیل محدودیت فضای نمایش یا عدم هم خوانی آثار ارسالی با شرایط فراخوان، هر تعداد از مجموعه را که مناسب است به نمایش بگذارد. و لازم است زبان اصلی" آثار، شعارها و محتوای کلامی آن "فارسی" باشد. استفاده از ترجمه انگلیسی و زبانهای دیگر به عنوان زبان دوم مجاز است. • آثار باید اوریجینال بوده، مصداق کپی نباشند. تمامی منافع و همزمان عواقب حقوقی آثار متوجه طراح و شرکت کننده است. • دبیرخانه نمایشگاه مجاز است از آثار ارسالی در فعالیت های نمایشگاهی، تبلیغاتی و انتشار در قالب های مختلف استفاده کند.

و درصورت تامین هزینه، کتاب رویداد در زمان مقتضی منتشر خواهد شد. ، به آثار راه یافته به نمایشگاه گواهی شرکت اهدا خواهد شد. • نمایشگاه بخش دعوتی نیز خواهد داشت. • چاپ آثار برای نمایشگاه برعهده برگزار کننده است. • پوسترهای به نمایش درآمده پس از پایان نمایشگاه، به موزه گرافیک ایران اهدا می شود. و شرکت در این رویداد به منزله ی قبول شرایط این فراخوان است. و تصمیم گیری در موارد پیش بینی نشده، به عهده ی برگزار کننده خواهد بود.

دبیر رویداد: اونیش امین الهی هیات انتخاب آثار (به ترتیب حروف الفبا): کوروش پارسانژاد، مهدی سعیدی، مجید عباسی، کیانوش غریب پور، مهدی مهدیان

مدیر هنری رویداد: کیانوش غریب پور

مدیر اجرایی: عادل صدر ممتاز

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت انجمن صنفی طراحان گرافیک ایرانمراجعه نمایید.logo-samandehi