فراخوان اولین سوگواره پوستر سحرگاه مهر

روابط عمومی شهرداری بهارستان در نظر داردبا توجه به اهمیت بزرگداشت ماه مبارک رمضان و شبهای قدر، برای ساماندهی ‌فضای شهری متناسب با ایام مذکور،اولین سوگواره سحرگاه مهر را برگزار نماید.

از هنرمندان رشته‌های تجسمی و طراحان پوستر دعوت میشود طــرح‌های پیشـــنهادی خود را با لحاظ نمودن شرایط و ویژگی‌های ذیل به این سازمان ارسال نمایند.

موضوعات پیشنهادی:

• شهادت‌حضرت‌علی‌علیه السلام

• اکرام و اطعام به ایتام

• مناجات شب‌های قدر

مقررات عمومی فراخوان:

- تکنیک و شیوه اجرای آثار آزاد است.

- شرکت در جشنواره برای تمامی هنرمندان و علاقه‌مندان آزاد است.

- آثاری که به‌طور ناقص ارسال شده و یا موضوع آنها با موضوع معرفی شده منطبق نباشد پذیرفته نمی‌شود. - چنانچه آثار با مشارکت بیش از یک هنرمند خلق شده باشد، باید مشخصات سایر عوامل و بخشهای مربوطه به صورت کتبی به دبیرخانه اعلام شود.

- دبیرخانه، شخص ارسال کننده را صاحب اثر می‌شناسد، اما در صورتی که خلاف آن ثابت شود کلیه امتیازات، باطل و اثر مربوطه از جشنواره خارج می‌شود.

- استفاده از آثار پذیرفته شده برای چاپ در کتاب و سایر اقلام انتشاراتی و تبلیغاتی و برگزاری نمایشــگاه با ذکر نام صاحب اثر برای برگزار کننده مجاز است.

- به تمامی شرکت کنندگانی که آثارشان به نمایشگاه راه پیدا میکند، گواهی شرکت تعلق خواهد گرفت.

- تصمیم گیری در خصوص موارد پیش بینی و اعلام نشده بر عهده دبیرخانه سوگواره است.

- ارسال آثار به دبیرخانه به منزله قبول مقررات دبیرخانه جشنواره است.

شرایط و مقررات تخصصی:

- هر هنرمند می‌تواند حداکثر با ارائه 5 اثر در جشنواره شرکت نماید.

- طرح‌ها را در قطع 70×50 (پوستر عمودی) ارسال نمایند. - آثار در وضوح 300dpi و در فضای CMYK اجرا شده باشند.

- آدرس ایمیــل جهت دریافت آثار: bhlgraphic@gmail.com

گاه شمار:

- آخرین‌مهـلت‌ارسال آثار: 01/خـــرداد ماه/99

این‌تاریخ‌ تمـــدید‌ نخـــواهد‌ شـــد.

- اختتامــیه و اهـدای جوایز(بصورت مجازی): عید‌سعیدفطـر

جوایز و هدایا:

- به سـه اثر برگزیده هرکدام: نشان سوگواره، لوح تقدیر و جوایز نفیس اهدا خواهد شد.

دبیرخانه:

برگزارکننده: روابط عمومی شهرداری بهارستان

دبیر رویداد و مدیر هنری رویداد: علیرضا‌معظمی‌گـودرزی(ارسـطو)

محل دبیرخانه: اصفهان، شهر بهارستان، بلوار ولایت، میدان شهرداری، ساختمان شهرداری بهارستان، واحد روابط عمومی

ساعت کار دبیرخانه: شنبه تا چهارشنبه، 8صبح الی 14 ظهر

ارتباط با دبیرخانه: 03136822020 و 09363581293

نشانی اینترنتی www.Baharestan.ir


logo-samandehi