فراخوان بین المللی معماری بنیاد Jacques Rougerie

معماری دریا، معماری برای فضا، معماری مربوط به افزایش سطح دریا موضوع های رقابت بنیاد Jacques Rougerie است.

به گزارش گالری آنلاین، بنیاد Jacques Rougerie ثبت نام خود را برای دهمین مسابقه بین المللی معماری که اکنون برای ساله2020 باز است ، آغاز کرده است.

این مسابقه برای معماران، طراحان، مهندسین و دانشجویان باز است.

در مجموع 30 هزار یورو به عنوان شش جایزه ویژه، در سه دسته اصلی رقابت اهدا می شود.

بنیاد Jacques Rougerie از شرکت کنندگان دعوت می کند که زیستگاه های آینده را تصور کنند و به دنبال پروژه های نوآورانه در موارد زیر است:

معماری دریا

معماری برای فضا

معماری مربوط به افزایش سطح دریا

شرکت کنندگان برای ایجاد تیم های چند رشته ای برای پرورش تفکر جمعی با ترکیبی از علوم و هنرها برای طراحی یک پروژه تشویق می شود.

شرکت در این رویداد هزینه ای ندارد.

مهلت ثبت نام: 30 سپتامبر 2020 (9 مهر 99)

جهت کسب اطلاعات بیشتر بهسایت فراخوان مراجعه نمایید.


logo-samandehi