فراخوان رقابت طراحی مدل های جایگزین مسکن

تصور جامعه ای که در آن مسافت عادی یک مسافت اجتماعی است، چگونه باید مدل های مسکن تغییر کند؟

به گزارش گالری آنلاین، رقابت Social Distancing خواستار مدل های جایگزین مسکن با توجه به استانداردهای ایجاد شده در پی شیوع COVID-19 است.

این رقابت بخشی از سری مسابقات است که تصور مدل های جدید مسکن را از طریق انواع مختلف معماری های خلاقانه و نوآوری امکان پذیر ساخته شده است. با توجه به محدودیت های موجود در بازار مسکن فعلی، معماری داخلی آینده چه می تواند باشد؟

براساس اعلام سازمان ملل متحد ، پیش بینی می شود جمعیت جهان در سی سال آینده تقریبا 25 درصد رشد کنند. چنین رشدی به احتمال زیاد در مناطق شهری رخ می دهد، جایی که کمبود مسکن در حال حاضر به یک مسئله فوری تبدیل شده است. علاوه بر این، بخش بزرگی از ساختمانهای موجود و آینده برای استفاده مسکونی در نظر گرفته می شود و تأثیر زیادی در نحوه زندگی، تجربه و تأثیرگذاری مردم بر شهرها خواهد گذاشت. در این زمینه، مدل های مسکن در راه حل های استاندارد شده و نوآورانه هستند.

شیوع COVID-19 نشان داد که چگونه روش زندگی ما می تواند به سرعت تغییر کند، در حالی که به طور ناگهانی مسکن به مرحله اصلی برای این تحول رسید. تصور جامعه ای که در آن مسافت عادی یک مسافت اجتماعی است، چگونه باید مدل های مسکن تغییر کند؟ چگونه می توانیم یک تغییر ارزشمند را در مدل ایجاد شده ایجاد کنیم، تا بازار املاک را مختل نکنیم و از ساکنان، محیط زیست و شهر بهره مند شویم؟

مهلت ثبت نام:
یک تا هیفده مه 2020 - دوره ثبت نام ویژه: 30 یورو
هیجده مه - چهارده ژوئن ، 2020 - دوره ثبت نام اولیه: 55 یورو
پانزده ژوئن - هیجده ژوئیه ، 2020 - دوره ثبت نام منظم: 70 یورو
نانرده ژوئیه – شانزده اوت ، 2020 - دوره ثبت نام دیرهنگام: 85 یورو
هیفده تا 22 اوت 2020 - آخرین لحظه: 100 یورو (1 شهرویور99)

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت فراخوان مراجعه نمایید.


logo-samandehi