فراخوان رقابت طراحی مفهومی برای توسعه ساحل رودخانه Morača

این رقابت بین المللی جهت یافتن به بهترین طراحی مفهومی شهری و معماری برای بستر و سواحل رودخانه Morača تدارک دیده شده است.

به گزارش گالری آنلاین، طرح ها باید با هدف ایجاد راه ارتباطی جدید بین شهر و رودخانه به بهترین نحو ممکن و ایجاد فضای بی نظیر تفرج گاهی به نفع ساکنان و گردشگران ارائه گردد.

از شرکت کنندگان در این مسابقه انتظار می رود ضمن در نظر گرفتن و رعایت ساختمان های بنا شده و ویژگی های جغرافیایی محل، طرحی را ارائه دهند که ارتباط تعاملی جدید و موثرتری را بین شهر و رودخانه پایه ریزی کنند.

علاوه بر دست یافتن به ارزشهای والای شهری و طراحی جذاب، امکان دسترسی به رودخانه برای گروه های مختلف مردم نیز ضروری است. جهت استفاده بهینه از فضا و ارتقای ارتباطات اجتماعی، محدوده پروژه باید با محتوایی مناسب و جدید تقویت و ساماندهی شود تا ساکنان و گردشگران از Podgorica اوقات بیشتری در کنار رودخانه سپری کنند.

این راهکار باید رفاه و ایمنی را مد نظر قرار داده و مطابق با اصول (طراحی) پایدار چه در حین ساخت و چه هنگام بهره برداری از آن باشد.

شرکت کنندگان در این مسابقه می توانند براساس تجزیه و تحلیل انجام شده در رابطه با محتوای طرح موجود و جدید، توسعه سواحل رودخانه، یکی از سواحل یا هردو را ارائه دهند.

هنگام طراحی، علاوه بر امکانات موجود، جهت تعیین موقعیت مناسب نقاط دسترسی به تفرج گاه ها برای گروه های مختلف مردم، عبور و مرور وسایل نقلیه، عابرین پیاده و دوچرخه باید در نقاط تلاقی مورد تحلیل قرار گیرد.

در طراحی مفهومی امکان ساخت مسیرهای دوچرخه سواری با امکانات همراه، افزایش کیفیت فضا و بهره برداری از تمام پتانسیل های منطقه، حفظ کامل فضای سبز، پیش بینی تغییر کاربری مناطق فرسوده و استفاده مجدد از آنها نیز در نظر گرفته شود. طراحی مفهومی همچنین باید شامل المان های مبلمان شهری (روشنایی عمومی، نیمکت ها، گیاهان سبز، سطل های زباله، تابلوهای راهنما و غیره) باشد.

شرایط لازم جهت شرکت در مسابقه:

- طرح ارسالی باید شامل کلیه اجزای گرافیکی و نوشتاری و سایر اطلاعات قید شده در اطلاعیه باشد.

- طرح مفهومی باید به موقع و به روشی که در آگهی مسابقه تعریف شده است ارائه شود.

شرکت کنندگان اعم از انفرادی یا گروهی فقط می توانند یک پروژه ارائه دهند.

جوایز:

نفر اول: 30000 یورو

نفر دوم: 15000 یورو

نفر سوم : 7000 یورو

و دو جایزه هر یک به مبلغ 1500 یورو

مهلت ارسال: 14 دسامبر 2020 (24 آذر 1399)


جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت فراخوان مراجعه نمایید.

logo-samandehi