فراخوان دومین دوره‌‌ی جشنواره‌ی هنری «انسـانِ تمـام»

با موضوع: «نقش انسان کامل در تکامل انسانی بشر»

فراخوان دومین دوره‌‌ی جشنواره‌ی هنری «انسـانِ تمـام»

با موضوع:

«نقش انسان کامل در تکامل انسانی بشر»


و موضوع ویژه‌‌ی:

«نقش انسان کامل در رساندن فرد و جامعه به

تمدن متعالی» منتشر شد.


بخش گرافیک:

الف) طراحی پوستر

ب) تصویرگری کودک و نوجوان


داوران بخش گرافیک:

آقای ایرج میرزا علیخانی

آقای مسعود شجاعی طباطبایی

آقای محمدرضا دوست محمدی


تقویم اجرایی:

مهلت ارسال آثار،

از ۱ شهریورماه الی ۱ دی‌ماه ۱۴۰۱ می‌باشد.

(تمدید نخواهد شد.)

اختتامیه ← بهمن‌ماه ۱۴۰۱جوایز برگزیدگان:

جوایز برگزیدگان گرایش پوستر:

رتبۀ اول: 80.000.000 ریال + لوح سپاس + تندیس جشنواره

رتبۀ دوم: 60.000.000 ریال + لوح سپاس + تندیس جشنواره

رتبۀ سوم: 40.000.000 ریال + لوح سپاس + تندیس جشنواره

شایستۀ تقدیر: لوح سپاس + تندیس جشنواره


جوایز برگزیدگان گرایش تصویرسازی:

رتبۀ اول: 80.000.000 ریال + لوح سپاس + تندیس جشنواره

رتبۀ دوم: 60.000.000 ریال + لوح سپاس + تندیس جشنواره

رتبۀ سوم: 40.000.000 ریال + لوح سپاس + تندیس جشنواره

شایستۀ تقدیر: لوح سپاس + تندیس جشنوارهجهت آشنایی با این جشنواره و کسب اطلاعات بیشتر از بخش‌های دیگر آن( ادبیات داستانی، شعر، آموزش خلاقانه) و مطالعه پیرامون موضوع آن و ثبت نام،

به نشانی اینترنتی ENSANETAMAM.IR مراجعه فرمایید.


دبیرخانه‌ی جشنواره‌ی «انسانـــِ تمام»


Ensanetamam.ir


Instagram.com/ensanetamam


شماره تماس دبیرخانه:

02155961412


شماره واتس‌اپ دبیرخانه:

00989394056795

logo-samandehi