فراخوان مسابقه طراحی راهرو شهری


سخن کارفرما

رویکردهای طراحی شهرسازی و معماری در شهر خلاق، فراتر از الگوهای مهندسی به مفهوم کلاسیک آن است. در مهندسی کلاسیک بیشتر به زیرساخت‌های سخت، مثل جاده‌ها و مسکن یکنواخت و ساختمان‌های اداری معمولی توجه می‌کنند؛ اما شهر خلاق مردم را به کارکردن با قوه تخیل بر می‌انگیزد و هم زمان به زیرساخت‌های سخت و نرم توجه می‌کند. در شهر خلاق اهتمام به توسعه فیزیکی و مکان سازی و طراحی شهری نیز باید زمینه ارتباط بیشتر مردم با یکدیگر را فراهم آورد. این نگرش در حوزه شهرداری اصفهان نیز بروز یافته و نتیجه عملی تحقق نتایج آن شاید روشی عدالت محور را طلب می‌نماید.

برگزاری مسابقات به منظور جذب حداکثری مشارکت متخصصان در امور شهر توسط اداره خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان روشی است که در این راستا تبیین گردیده است.

بها دادن به ابتکارها و ریسک پذیری مدیران شهری در اجرای خلاقانه پروژه‌ها و طرح‌ها از جمله مهم‌ترین اهداف برگزاری مسابقات است که با استانداردهای ملی و با داوران خبره برگزار می‌شود. دبیرخانه مسابقه ابتدا نیاز شهر را در حوزه‌های مختلف عمران، شهرسازی، معماری، خدمات شهری و ... بررسی می‌کند و طی فراخوان اعلام شده صاحبان ایده و طرح را به میدان خلاقیت فرا می‌خواند.

سخن مدیر


مسابقات عرصه ایست برای بروزِ ظهورِ خلاق و خلاقیت، در بستری عدالت محور و دموکراتیک. اینکه این شعارهای برابری طلبانه و فرصت ساز چگونه می‌تواند نزدیک به کمال محقق گردد، وابسته به امور بسیاری است ولی آنچه در حوزه مسئولیت‌های مدیریت و اجرای این رویداد طرح می‌گردد؛ رعایت آداب و تشریفات برگزاری مسابقه است.

در این راستا تلاش شده است تا مکانیزم‌ها و قوانین مسابقه بر اساس تجارب، قوانین و مقررات مرتبط طراحی، تهیه و تنظیم گردد.


گاه شمار:

مهلت ثبت نام: 18 اسفندماه 1401

مهلت ارسال آثار: 24 اسفندماه 1401


جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه به سایت فراخوان مراجعه نمایید.

logo-samandehi