گالری‌های خارجی

1397/12/1
حجم های سیاه Blank William
این مجموعه از آثار هنری Blank William به نام New Order Black از کلاه ایمنی یکی از شخصیت های برجسته Star Wars یعنی Stormtrooper استفاده می کند.
1397/11/30
شهر های قابل حمل Yin Xiuzhen
هنرمند Yin Xiuzhen در مجموعه خود تحت عنوان "شهر قابل‌حمل" لباس‌هایی را جمع می‌کند که توسط مردم در شهرهای مختلف فرسوده شده و از آن‌ها برای ایجاد مدل‌های کوچکی درون یک چمدان استفاده می‌کند.
1397/11/29
تصویرسازی به شکل سه بعدی
سازمان دولتی EDB در سنگاپور با توجه به اهداف خود پروژه ای را برای تصویرسازی سه بعدی داستان هایی با تاکید بر صنعت، پزشکی و کسب و کار در این کشور انجام داده است.
<< آخرین صفحه < صفحه بعدی صفحه قبلی > اولین صفحه >>

صفحه شماره: 1

تعداد كل : 846
logo-samandehi