دید معماری (راهبردی به حل مسائل طراحی معماری)

معرفی کتاب

یافتن راه حل های صحیح بصری برای مسائل علمی معماری، از چالش های بنیادینی است که همه ی معماران و طراحان، در تمام طول فعالیت حرفه ای خود با آن مواجه هستند. کتاب «دید معماری» نوشته ی برنت سی. برولین به طرزی خلاقانه بیش از صد مثال از راه حل های بصری طراحی معماری را به خوانندگان ارائه می کند.

به گزارش گالری آنلاین، برولین در همه ی پیشنهادات خود تأکید بر حفظ کلیت طراحی بنا دارد و همواره به مواردی می پردازد که با در نظر گرفتن ایده ی اولیه و مفهوم کلی بنا، ترکیب صحیح تری منطبق با روند شکل گیری اولیه ی طرح به دست می دهد.

برونت.سی برولین، با فراگیری تاریخ معماری در دانشکده ییل و پس از آن، تحصیل در مدرسه ی معماری ییل، موفق به اخذ درجه ی کارشناسی ارشد معماری شده و در مدارس معماری به آموزش پرداخته است. آنچه در این کتاب ارائه می شود راهبردی است در حل مسائل معماری که چکیده ای از تجربیات وی را بازگو می کند.

«دید معماری» در نگاه اول کتاب ساده ای به نظر می رسد که دو موضوع ترکیب و نقد آثار را ارائه و به هم پیوند می دهد. اما در واقع هدف نویسنده بیان روشی برای دیدن، فهمیدن و تصرف در آثار است.

پس از مطالعه ی این اثر در می یابید که نمود بصری عناصر و مفاهیم یک طرح تا چه اندازه می تواند بر کیفیت طرح و نحوه ی ارتباط با کاربر تأثیر گذارد. در این کتاب آن دسته از راهکارهای بصری ارائه می شود که درس های طراحی معماری در دانشکده ها کمتر قادرند نحوه پرداختن به آنها را به دانشجویان بیاموزند. تصاویر کتاب به خوبی چگونگی به کارگیری صحیح فرم و مصالح را تا نیل به تأثیر بصری دلخواه شرح می دهند؛ اینکه چگونه عناصر ساختمان تقلیل می یابند و یا به چه نحو مورد تأکید قرار میگیرند تا در نهایت یک سازمان دهی بصری مطلوب و مطابق با آنچه در ذهن طراح نقش بسته؛ حاصل شود.

گرچه اکثر تصاویر کتاب به حجم و نمای ساختمان ها اختصاص یافته اما بی تردید به این موضوعات محدود نمی شود و به راحتی می توان بحث را به قلمرو طراحی فضای داخلی و حتی فضای باز گسترش داد. لذا علاقمندان می توانند بر طبق روش مؤلف، مصادیق مرتبط را یافته و گنجینه ای از نمونه های متنوع را جهت افزایش سواد بصری خویش گردآوری نمایند.


عنوان کتاب: دید معماری (راهبردی به حل مسائل طراحی معماری)
نویسنده: برنت.سی. برولین
مترجم: محمد احمدی نژاد
ناشر: نشر خاک


منبع: آرل

logo-samandehi