طراحان چه می دانند

معرفی کتاب

مطالعه و پژوهش در حوزه ی طراحی، زوایای پیچیده ای از این فرایند را آشکار کرده است. بر اساس این یافته ها، طراحی، در کنار علم و هنر، عرصه مستقلی از معرفت بشری است که همچنان ابهامات و نقطه نظرات مختلفی در آن مطرح است. طی نیم قرن اخیر در توصیف و تبیین چیستی و سازوکار فرایند طراحی و نیز ماهیت ویژه اندیشه طراحانه نظریه پردازی های بسیاری صورت گرفته است. یکی از شاخص ترین اندیشمندانی که در این عرصه فعالیت داشته و به سبب تخصص دوگانه ی خود در دو عرصه طراحی و روان شناسی به نگاهی چند بعدی در اندیشه ی طراحی دست یافته؛ پروفسور برایان لاوسون است.

برایان لاوسون پس از انتشار کتاب «طراحان چگونه می اندیشند» در راستای تکمیل مباحث به تألیف اثری دیگر پرداخته است. محتوای کتاب «طراحان چگونه می اندیشند» به ماهیت مسئله ها و فرایند طراحی می پردازد، اما کتاب «طراحان چه می دانند» بر ماهیت دانش طراحی تمرکز دارد. به باور پروفسور لاوسون این دو کتاب در کنار هم معرف و بازتاب آخرین اندیشه های حاصل از چهار دهه پژوهش وی در حوزه طراحی است.

دستیابی به دانش طراحی فرایندی است که به هنگام رویارویی با مسائل مختلف طراحی و تلاش برای یافتن پاسخ مطلوب روی می دهد. کتاب (طراحان چه می دانند) با تکیه بر ویژگی های مشترک فرایند طراحی سعی در ارائه ی اصول کلی دارد. لذا مطالعه ی این کتاب از آن جهت که راهنمای مطلوبی برای آشنایی با دانش طراحی است؛ توصیه می شود.


عنوان کتاب: طراحان چه می دانند
نویسنده: برایان لاوسون
ترجمه: حمید ندیمی، فرهاد شریعت راد ، فرزانه باقی زاده
ناشر: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی


منبع: آرل

logo-samandehi