نقش فضا در معماری ایران

معرفی کتاب

دستیابی به تصویری گویا از مفهوم فضا در معماری ایران همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چنان که از آغاز تحصیل در رشته معماری تمرین های متعددی در خصوص خلق فضای معماری مطرح می شود و ذهن دانشجو را به شکل های گوناگون به چالش می کشد. لذا در راستای ابهام زدایی از این مفهوم کلیدی، پژوهش ها و مطالعات گسترده ای صورت گرفته است. آنچه می تواند آگاهی معماران را در این حوزه ارتقاء دهد و نوع نگاه آنان به آفرینش «فضا» را در پروژه های طراحی خود بهبود بخشد؛ مطالعه و کسب آگاهی از اندیشه ی صاحب نظران در رابطه با کیفیت فضا و چگونگی همسازی با فرهنگ و معماری ایران است.

به گزارش گالری آنلاین به نقل از آرل، کتاب "نقش فضا در معماری ایران" با اهتمام به این موضوع سعی در روشنگری و پرده برداری از ابهامات موجود دارد. به بیان دیگر نویسنده سعی دارد با به اشتراک گذاشتن یافته های خویش، علاقه مندان به فرهنگ و معماری را در دست یافتن به شناخت و درک بهتر از معماری ایران یاری دهد.

کتاب «نقش فضا در معماری ایران» مجموعه ای است از افکار، اندیشه ها و طرح های نویسنده که از زمان تحصیل وی تا به امروز گنجینه ای ارزشمند را پدید آورده است.


عنوان کتاب: نقش فضا در معماری ایران/ هفت گفتار دربازه ی زبان و توان معماری
تالیف: محمدرضا حائری
ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی

logo-samandehi