رسانه های نوین در هنر قرن بیستم

در کتاب «رسانه های نوین در هنر قرن بیستم»، به معرفی نظام مواد و رسانه هایی پرداخته می شود که هنرمندان قرن بیستم از آنها سود جسته اند تا هنر را به سمت و سویی تازه سوق دهند. اجرا، ویدئو آرت، چیدمان، هنر دیجیتال، دستکاری در عکاسی، واقعیت مجازی و دیگر اشکال درخور توجه در خلاقیت های هنری، محور اصلی مباحث این کتاب است.

به گزارش گالری آنلاین، در این کتاب، با هنرمندانی آشنا می شوید که با ورود به دنیای جدید، ساختارهای ذهنی گذشته را به پرسش گرفته و برای عصر حاضر، شیوه ای نو پیشنهاد کرده اند. این رویکرد به تغییراتی مهم و بنیادی در معنای گستره هنر منجر شد. در آثار آنها، بیننده به مشارکت دعوت شده و به عنوان عنصری از ذات هنر شناخته می شود و بدین ترتیب، هنر، ساختی نو می یابد.

لازم به ذکر است کتاب، با تصاویری از هنر قرن بیستم و مرتبط با متن، همراه است.


عنوان کتاب: رسانه های نوین در هنر قرن بیستم

نویسنده: مایکل راش

ترجمه: بیتا روشنی

انتشارات: نشر نظر


منبع: نشر نظر

logo-samandehi