موزه و هنر چیدمان

هنر چیدمان تاریخ بلندی دارد و میتواند بخشی از سنت جنبش های هنری، همچون: نقاشی کنشی، داده، مینیمالیسم، هنر مفهومی و اجرا به شمار آید.

جنبش هایی که بر هنر به عنوان یک فرآیند تاکید میکنند نه شی محدود و ویژگی خودمختار و شی گرایانه هنر را کنار میگذارد.

گرچه هنر چیدمان در ابتدا حاشیه ای بود امروز جریان اصلی در شیوه های هنری معاصر شده است. با این نگرش که ساختار ارایٔه اثر هنری برتجربه و معنای اثر تاثیر میگذارد، اصطلاح چیدمان ابتدا در دهه ۷۰ میلادی به کار رفت. در آغاز، این اصطلاح در ساختار نمایشگاهها به کار رفت. جولی ریس، تاریخ شناس هنر توضیح میدهد فعل «To install» (چیدن) چگونه در دهه ۷۰، برای توضیح فرآیند کاری که از استودیوی هنرمند بیرون آمده و هدفش تماس مستقیم با مخاطب است، به کار رفت.

عنوان کتاب: موزه و هنر چیدمان

نویسنده: ویوین فن ساز

مترجمان: حسین عالی (استادیار دانشگاه ایوان کی)/ مرضیه مومن نژاد (مدرس دانشگاه ایوان کی)

logo-samandehi