ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان

دانشگاه بین المللی امام خمینی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با همکاری پژوهشکده نظر، ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان "میراث و مناظر روستایی در ایران" را 27 آذرماه 1398 برگزار می نمایند.

محورهای همایش:

آمایش روستایی
اکو توریسم و روستا
برنامه ریزی روستایی
نقش اقتصاد در توسعه روستا
بوم شناسی در منظر روستایی
فضای طبیعی و‌ منظر روستایی
مناظر روستایی و‌فرهنگ نوین
مناظر روستایی و تهاجم فرهنگی
تاثیر تکنولوژی در منظر روستایی
جغرافیای روستایی و توسعه انسانی
اقتصاد روستایی و‌توسعه گردشگری
میراث‌ فرهنگی و اینده روستاها در ایران
توسعه فرهنگی و تاثیر ان در منظر روستا
فهم منظر روستایی، پیش نیازی برای معماری
نقش میراث‌فرهنگی در توسعه فرهنگ روستایی

تاریخ های مهم:

مهلت ارسال اصل مقالات: 5 آذرماه 1398
برگزاری کنفرانس: 27 آذرماه 1398

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات به سایت همایش مراجعه نمایید.

logo-samandehi