اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران

دنیای امروزی، دنیای تبادل اندیشه ها و خلق ایده های نوینی است که موجب پیشرفت دانش بشری در عرصه های مختلف علم و فناوری می باشد. در این راستا آنچه مهم به نظر می رسد، ایجاد بستری مناسب در جهت بروز ظرفیت های موجود و تشکیل ظرفیت های جدید است. از این روی کنفرانس های تخصصی علوم گوناگون، علاوه بر ایجاد زمینه تحقق این مسائل، می توانند موقعیتی مناسب برای ایجاد هم فکری و تبادل دیدگاه ها محسوب گردند. دبیرخانه انجمن افق نوین علم و فناوری مفتخر است تا با مد نظر قرار دادان سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری من جمله؛ جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر:
۱- تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی. 2- ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام و 3- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی. و در راستای انجام رسالت اصلی خویش (کمک به پیشبرد برنامه های علمی جامعه و حمایت از گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه علمی در بخشهای مختلف و ایجاد زمینه های مناسب برای تعاملات بهینه پژوهشگران و اندیشمندان جوان جامعه و ارائه ابزارهای مناسب برای ارتقاء پاسخگویی علمی جامعه) اقدام به برگزاری این کنفرانس نماید. و بر این باور است که قطعاً تجمیع ایده های نوین پژوهشگران با تکیه بر افق های ملی، گامی بلند در راستای اعتلای سطح بهره وری حوزه های مربوطه در سراسر جامعه خواهد بود. از خداوند متعال همتی بلند، عزمی راسخ، توانی افزون و اراده ای قوی برای کلیه تلاشگران عرصه علم و فناوری خواهانیم.

محورهای همایش:

محورهای معماری:

مباحث نظری معماری
نقد معماری
هویت در معماری جامعه و معماری
فرایند طراحی معماری
آینده پژوهی در معماری مطالعات معماری ایران و جهان
فرهنگ و بازپروری فرهنگی در معماری طبیعت و معماری
مذهب و معماری
فلسفه و معماری
انسان و معماری
سبک شناسی معماری
روش تحقیق در معماری
زیبایی شناسی در معماری
الگوهای موفق فضایی
کالبدی
کارکردی در انواع کاربری ها

شاخه ها و رویکرد های معماری بومی:

معماری داخلی
تزئینات و معماری
معماری هوشمند
معماری اسلامی
معماری پارامتریک
معماری منظر
معماری سلامت
معماری خیابانی
اکوتوریسم و معماری
گرافیک محیطی و معماری
طراحی صنعتی و معماری
مرمت و باز زنده سازی بنا
روانشناسی محیطی و معماری
اخلاق حرفه ای
پدافند غیر عامل
هویت معماری معاصر
معماری معاصر ایران
بومی ساخت و ساز
چالش ها و مسائل معماری( آسیب شناسی و راه کارها)
فن آوری ها و مصالح نوین ساخت و ساز
فن آوری ها و مصالح سنتی و آسیب شناسی آموزش معماری
مسابقات ملی و بین المللی معماری
گردشگری و معماری
انرژی و معماری
بازسازی پس از سانحه گردشگری و معماری ( تاثیر آسیب شناسی و راه کار ها)
استاندارد سازی بومی مصالح در معماری
سیاست های حوزه مسکن (طراحی و اجرا)
ضوابط و مقررات فنی و طراحی معماری

و تمامی موضوعات مرتبط با معماری

محور های شهرسازی:

مباحث نظری شهر سازی
طرح ها و نگرش نو در مسائل شهری
شیوه ها ی آموزش و پژوهش در مسائل شهری
نظریه ها و اندیشه های فلسفی در مسائل شهری
هویت شهری
اکولوژی شهری
امنیت اجتماعی

شاخه ها و رویکرد های شهر سازی:

پایداری شهری
تعاملات اجتماعی
فن آوری اطلاعات
شهرسازی اسلامی
روانشناسی محیطی
تاریخ شهر و شهر سازی
زیبایی شناسی شهری
الگوهای بومی و اقلیمی
سرمایه انسانی و اجتماعی

محور های آزاد مرتبط با شهرسازی:

سیما و منظر شهری
ضوابط و قوانین شهری
سکونت گاه و مسکن
بافت فرسوده و حاشیه نشینی
مدیریت شهری
طراحی شهری
حقوق شهروندی
شهر های هوشمند
فن آوری های نوین
چالش ها و مسائل شهرسازی(آسیب شناسی و راه کارها)
گردشگری
شهر نشینی
برنامه ریزی کالبدی شهری و منطقه ای

تاریخ های مهم:

تاریخ برگزاری کنفرانس: 30 دی ماه 98
مهلت ارسال مقالات: 30 آذرماه 98
مهلت پرداخت هزینه: 1 دی ماه 98

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات به سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

logo-samandehi