اولین همایش ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی

زندگی بشر هرگز فارغ از تغییر و تحول نبوده است و‌ این درمورد سکونتگاه وی نیزصادق است. علل مختلفی در تغییر و تحول سکونتگاه های بشری موثر بودند که از آن جمله می توان به افزایش جمعیت، تولید انبوه محصولات، شکل گیری نهادهای اجتماعی و مدنی، تخصص های تکنولوژیکی، نظام صنعت کارخانه ای و تاثیرات ناشی از استفاده از وسایل نقلیه عمومی، برنامه های عمرانی-اقتصادی و اجتماعی، مخاطرات طبیعی و تاریخی، نظام های حکومتی، جهانی شدن و جهانی سازی و اقتصاد سیاسی و ... اشاره نمود.

تحول و دگرگونی کم و بیش در هر دوره ای بوده است ولی آنچه در عصر حاضر این دگرگونی ها را مهم جلوه می کند این است که مسائل شهری جدید و بعضا پیچیده آنها را به وجود می آورند، که نیاز به مطالعه در حوزه های گوناگون دانشی مرتبط با آن را ضروری می نماید. قرن بیست ویکم، قرن شهرهای در حال تغییر و گذار می باشد، که ضرورت توجه به مباحث دگرگونی در ساخت شهر وگذار را آشکار می سازد توجه به این مقوله بایستی از جنبه های مختلفی مانند اقتصادی- اجتماعی، اقتصادی – سیاسی، اقتصادی – محیطی، فن آوری و... صورت پذیرد. این تغییرات حاصل شیوه نگرش به جهان وهمچنین به دنبال گسترش فن آوری های جدید می باشند که تعریف فضا و زمان را دچار تغییر و تحول های گسترده ای کرده است.

در عصری که شهرها بنا به علل مختلف با سرعت فزاینده ای به طور مداوم دچار تحول و دگرگونی هستند و همچنین نبود حوزه دانشی کارآمد و منسجم موجب شده است تا به صورت تک بعدی و عموما به شکل کالبدی به موضوع مداخله در بافت های شهری نگریسته شود که این امر محله ها و بافت های دارای ارزش را با تهدید روبرو کرده است، شاید بتوان گفت که یکی از اصلی ترین ماموریت های مدیران شهری، اندیشمندان و متخصصین حوزه شهرسازی و علوم مرتبط با موضوع بازآفرینی شهری می باشد.

توجه به موضوع مداخله در بافت های ناکارآمد شهری با رویکرد بازآفرینی شهری توسط وزارت راه و شهرسازی زمینه ساز شکل گیری مباحث گوناگون در خصوص بازآفرینی شهری در محافل دانشگاهی، حرفه ای و نهادی به منظور بررسی ابعاد ، مولفه ها، شیوه ها و روش های عملیاتی کردن آن گردیده است، ولی آنچه در این میان مغفول مانده است عدم توجه به ماهیت میان رشته ای و فرا رشته ای بودن موضوع بازآفرینی شهری می باشد.

تجارب گذشته نشان می دهد که اقدام های انجام گرفته در بافت های نا کارآمد شهری بدان جهت که با تصمیم های مقطعی، متناقض و صرفا کالبدی به وقوع پیوسته اند، از موفقیت چندانی بهره مند نبوده اند و بعضا به شکست منجر شده اند؛ از این رو ست که برگزاری اولین همایش "ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی" در دوره اول به مطالعات میان رشته ای در حوزه ی باز آفرینی شهری پرداخته است؛ امید آن می رود در پایان این همایش و پس از هم اندیشی و تبادل نظر اساتید، اندیشمندان، پژوهشگران، متخصصین، مدیران شهری و دانشجویان حوزه های گوناگون دانشی مرتبط با بازآفرینی شهری بتوان یافته های جدیدی بر حوزه نظری و حرفه ای بازآفرینی شهری اضافه نمود.

اهداف همایش:

امر بازآفرینی شهری پایدار یک رویکرد جامع و کل نگر است که مسائل آن نمی تواند به وسیله یک رشته یا یک حرفه حل شود از این رو به فعالیت های رشته ای و هم به همکاری میان رشته ای وابسته است. به عبارت دیگر جامعیت و یکپارچگی بازآفرینی شهری بدون در نظر گرفتن ارتباط آن با سایر رشته های علوم انسانی، رفتاری و هنرها امری ناممکن است. لذا این همایش درصدد است فرصت پیوند و هم افزایی ذیل موضوع بازآفرینی شهری را برای دانش پژوهان رشته های علمی مختلف اعم از معماری، شهرسازی، جامعه شناسی، اقتصاد، عمران، حقوق و ... پدید آورد. ائتلاف رشته ها و نظریه های علمی، ضمن درک بهتر موضوع بازآفرینی شهری، می تواند افق های جدیدی را پیش روی پژوهشگران و مسئولان بگشاید و آنان مسائل و موضوعات گوناگون را با دیدی تازه مساله یابی و پاسخ یابی کرده و گامی به آن سوی مرزهای پذیرفته شده بگذارند و موضوعات را از زوایه های دیگری بررسی نمایند. محورهای این همایش، آزاد است و محورهای چندگانه ذکر شده صرفا پیشنهادی بوده و پژوهشگران و صاحب نظران می توانند مقاله هایشان را ذیل دو عنوان کلی 1- رشته ای و 2- میان رشته ای برای این همایش ارسال نمایند.


توسعه شهرنشینی، اسکان جمعیت زیاد در شهرهای کشور و عدم رسیدگی و برنامه ریزی در خصوص بافت های قدیمی منجر به فرسودگی و تخریب این بافت ها شده و این امر مشکلات و محدودیت های بسیاری را در فضاهای شهری سبب شده است، بازآفرینی شهری فرآیندی است که با هدف زیست پذیرکردن محیط های شهری به خلق فضای شهری جدید با حفظ ویژگی های اصلی فضایی (کالبدی و فعالیتی و اجتماعی) می پردازد؛ و از آنجایی که درصد قابل توجهی از ساکنین شهرها در بافت های ناکارآمد زندگی می کنند، توجه و پرداختن همه جانبه به مبحث بازآفرینی شهری از ضروریات امروز جامعه ما محسوب می گردد. لذا کمیته برگزاری درصدد است این همایش را با هدف ارائه و معرفی آخرین تجربیات و دستاورد های پژوهشی و کاربردی در زمینه بازآفرینی شهری، نقش تخصص های مختلف در موفقیت پروژه های بازآفرینی شهری، ارائه آخرین روش ها و فرآیندهای بهبود و افزایش کارایی این حوزه تخصصی با تاکید بر شرایط و خصوصیات شهرهای ایرانی و تبادل اطلاعات بین نخبگان، اساتید دانشگاهی و متخصصان، در قالب محورهای اصلی زیر و در تاریخ 21 خرداد 1399 در محل دانشگاه بجنورد برگزار نماید.

1- ماهیت و محتوای مطالعات میان رشته ای در بازآفرینی شهری و الزامات آن

2- بررسی مفاهیم و دیدگاه های بازآفرینی شهری با رویکرد میان رشته ای

3- تجارب بازآفرینی شهری در جهان و ایران و انطباق آن با شرایط محلی

4- ارزش های کالبدی- فضایی و تاریخی شهرها و محلات در بازآفرینی شهر ایرانی

5- توانمند سازی سرمایه اجتماعی در بازآفرینی شهر ایرانی

محورهای تخصصی پیشنهادی همایش:

1- باز آفرینی شهری:

- ارزیابی مفاهیم و ضرورت‌های بازآفرینی شهری در شهرهای ایرانی
- تجارب کالبدی بازآفرینی شهری در راستای ارتقاء کیفیت زندگی
- ماهیت و محتوای مطالعات میان رشته ای در بازآفرینی شهری و الزامات آن
- بررسی مفاهیم و دیدگاه های بازآفرینی شهری با رویکرد میان رشته ای
- تجارب بازآفرینی شهری در جهان و ایران و انطباق آن با شرایط محلی
- تجارب حکمروایی خوب شهری از مسیر سیاست‌های بازآفرینی شهری
- ارزش های کالبدی- فضایی و تاریخی شهرها و محلات در بازآفرینی شهر ایرانی
- تجارب کالبدی بازآفرینی شهری در راستای ارتقای کیفیت زندگی
- تجارب غیرکالبدی بازآفرینی شهری در راستای ارتقای توانمندی‌های اجتماعی، اقتصادی و نهادی
- تجارب توسعه و تجهیز امکانات و خدمات روبنایی در مقیاس شهری و محله‌ای در راستای بازآفرینی شهری
- تجارب بهسازی و ارتقای شبکه تأسیسات شهری و محله‌ای و توسعه فضاهای شهری در راستای بازآفرینی شهری
- توانمند سازی سرمایه اجتماعی در قالب بازآفرینی شهر ایرانی
- تجارب غیرکالبدی بازآفرینی شهری در راستای ارتقای توانمندی‌های اجتماعی، اقتصادی و نهادی
- تجارب احقاق حقوق شهروندی از مسیر پروژه های بازآفرینی شهری
- جریان‌سازی و نهادینه‌سازی بازآفرینی شهری

2- مهندسی شهرسازی:

- الگوها و شاخص های کیفیت زندگی در محلات و محدوده های شهری
- بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
- بلایای طبیعی و اثرات آن بر محیط شهری
- شهرسازی نوین و توسعه پایدار
- تجارب بازآفرینی شهری در جهان و ایران
- سیاست‌های ملی و منطقه‌ای شهرسازی در رابطه با بازآفرینی شهری
- ناپایداری شهر و عوامل موثر بر آن
- شناخت موانع و محدودیت ها و شاخص های توسعه شهری
- کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
- حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری مطلوب
- نقش و اثرگذاری بازآفرینی شهری بر توسعه صنعت گردشگری
- طراحی شهری و زیبایی شناسی در محیط
- معماری منظر و نقش آن در سیاست های بازآفرینی شهری
- سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در چشم انداز طرح های بازآفرینی شهری

3- فرهنگ و جامعه شناسی شهری:

- پایداری اجتماعی-فرهنگی در شهر
- نقش بازآفرینی شهری بر پایداری فرهنگ و هویت شهری
- شهروند و حقوق شهروندی
- فرهنگ شهر نشینی و تعامل در فضای شهری
- فرهنگ های بومی و شهر
- روانشناسی محیطی
- تعامل فرهنگی و کالبد شهری
- فرهنگ و توسعه شهری
- مدیریت و فرهنگ شهری
- تبلور فرهنگ در منظر و سیمای شهری
- نقش نهادینگی فرهنگی در شهرسازی
- فرهنگ، هویت و منظر شهری
- پایداری اجتماعی و فرهنگی در شهر

4- مهندسی معماری:

- معماری و هویت شهری
- نقش معماری در تحقق بازآفرینی در محیط های شهری
- نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و بومی در مناطق شهری
- الگوهای معماری بومی
- تأثیر اقلیم بر معماری بومی
- تأثیر مصالح بوم آورد بر معماری
- سبک شناسی معماری
- روش ها و فناوری های نو در در معماری
- معماری منظر، بوم شناسی و زیبایی شناسی در معماری
- تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
- معماری پایدار و بازآفرینی شهری

5- مرمت بافت ها و آثار تاریخی:

- بافت های تاریخی و ارتباط آن مباحث بازآفرینی شهری
- بهسازی آثار تاریخی
- نوسازی شهری
- بازسازی بافت تاریخی
- تاریخ معماری و شهرسازی ایران
- منظر شهری و منظر فرهنگی در بافت های تاریخی
- میراث معماری و شهرسازی مدرن
- حوزه‌های فرهنگی طبیعی شهرها و روستاهای تاریخی

تاریخ های مهم:

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: 1 آبان 1399
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات: 15 آبان 1399
تاریخ برگزاری: 21 آبان 99

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات به سایت همایش مراجعه نمایید.


logo-samandehi