فراخوان بورسیه تحصیلی دانشگاه Radboud هلند


دانشگاه Radboud مبلغ 2هزار و پانصد یور برای کمک هزینه تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد هنر اعطاء میکند.

به گزارش گالری آنلاین، دانشگاه Radboud هلند کمک هزینه تحصیلی Radboud Scholarship Programme "RSP" و Orange Tulip Scholarship "OTS" را برای مقطع کارشناسی ارشد ارائه میدهد.

دانشگاه Radboud مبلغ 2هزار و پانصد یور در ده قسطدر طول سال تحصیلی برای کمک هزینه تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد هنر اعطاء میکند.

داشتن مدرک مهارت زبان اگلیسی برای ارسال درخواست دریافت این بورسیه الزامی است.

مهلت ثبت نام: 1 مارس 2019 (10 اسفند 97)

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت فراخوان مراجعه نمایید.


logo-samandehi