روایت محمدعلی بنی اسدی از نقاشی هایش

گفتگوی اختصاصی گالری آنلاین با محمد علی بنی‌ اسدی به مناسبت نمایشگاه نقاشی "رنگ-رخ‌سار" به هنربانی امیر سقراطی در گالری ساربان

"هر بار برای شروع کارم، سعی می‌کنم که مجموعه‌ای جدید و خاص را انتخاب کنم." این را محمد علی بنی‌ اسدی، هنرمند پیشکسوت و فعال در حوزه های نقاشی، مجسمه سازی و تصویرگری میگوید. وی ضمن تاکید بر اینکه "میتوان با کمک ذوقِ زیبایی‌شناسانه و کمی خلاقیت حوزه های هنری متنوع را به هم پیوند زد" درباره ویژگی های مجموعه آثار نمایشگاه پیش رو در گالری ساربان توضیح میدهد.

نقاشی های محمد علی بنی‌ اسدی تحت عنوان "رنگ-رخ‌سار" به هنربانی امیر سقراطی جمعه پنجم آبان ماه افتتاح می شود.

در ادامه خواننده گفتگوی اختصاصی گالری آنلاین با این هنرمند به مناسبت گشایش نمایشگاه نقاشی ایشان خواهید بود.

بنی‌ اسدی در رابطه با دوره های کاری و فعالیت های خود توضیح داد:

رشتۀ تحصیلی من در دانشگاه نقاشی بود. و هنگامیکه تصمیم گرفتم به تصویرگری بپردازم، گالری‌های خاص و زیادی وجود نداشت تا بتوان به طور مستمر فعالیت داشت؛ ولی حتی تحت آن شرایط هم من به فعالیتم ادامه می‌دادم. این نمایشگاه، سیزدهمین نمایشگاه از آثار نقاشی من خواهد بود و عمدۀ آثار ارائه شده در آن با محوریت پرتره هستند.

سال 93 در فرهنگسرای ارسباران تعدادی از نقاشیهایم را به نمایش گذاشتم و بقیۀ آثار بیشتر طراحی و یا کالیگرافی بودند. در نمایشگاه های گذشته، دیگر آثارم، از جمله طراحی‌هایم نیز در میان نقاشی‌هایم حضور داشتند، ولی در این نمایشگاه فقط آثار نقاشی به نمایش در خواهند آمد. همانطور که می‌دانید، من در طول سال‌های کاری‌ام علاوه بر نقاشی و تصویرگری، به حجم‌سازی نیز پرداخته‌ام.

وی در مورد ویژگی های مجموعه آثار نمایشگاه "رنگ-رخ‌سار" گفت:

در این نمایشگاه، تعداد 24 اثر در اندازۀ بزرگتر از معمول نسبت به آثار قبلی‌ام وجود خواهند داشت. تفاوت بین آثار با قطع بزرگ و کوچک هم قطعا در حرکات دست و پرداخت اثر مشهود خواهد بود.

ایدۀ بسیاری از آنها از عکس‌ها و تصاویری که در سایت‌های مختلف اینترنتی در هنگام جستجو دیده‌ام گرفته شده است. نقاشیِ کشیدۀ شدۀ نهایی در واقغ برایندی از تخیلات و تصورات ذهنی‌ام به علاوۀ الگو برداریِ اولیه از آن عکس‌هاست.

در حقیقت، درست است که به تاریخ و ادبیات ایران علاقۀ بسیار دارم و زمانی هم مطالعاتم متمرکز بر آن حوزه بودند، ولی هر بار برای شروع کارم، سعی می‌کنم که مجموعه‌ای جدید و خاص را انتخاب کنم. در این سری از آثار بیشتر تلاش کرده‌ام که به محیط و حال و هوای فعلیِ پیرامونم بپردازم و ایدۀ آثار بیشتر از مسائل روز نشئت گرفته است.

مثلا اغلب پرتره‌های من به گونه‌ای هستند که مخاطب احساس می‌کند از روبرو نگاهش می‌کنند و با آنها رخ به رخ می‌شود. گویی که تصویر در نقاشی به آنها زل زده است.

این هنرمند پیشکسوت و فعال در حوزه های متنوع هنرهای تجسمی، ضمن تاکید بر اینکه نمیتوان مرزی میان حوزه های هنری قائل شد، شرح داد:

من همیشه تأکید دارم به جای اینکه برای جداسازی حوزه‌های مختلف تلاش کنیم، می‌توانیم به نوعی آنها را با کمک ذوقِ زیبایی‌شناسانه و خلاقیتمان به هم پیوند بزنیم؛ درست مانند برخی رشته‌های تحصیلی دانشگاهی که "بین رشته‌ای" هستند.

در این صورت، دستمان برای حرکت در مسیرهای مختلف و خلق آثار جدید بازتر خواهد بود. مثلا در همین رشتۀ نقاشی، اگر هنرمند کمی هم اطلاعات گرافیکی داشته باشد، به راحتی می‌تواند آثاری بسیار بدیع خلق کنند. بنابراین به عقیدۀ من، تصویرگری در غرب با مفهومی ساده تلقی می‌شود، یعنی مثلا داشتن نگاهی ساده به متون و تصویرسازی برای آنها، که بسیار ساده است؛ ولی در کشور ما، تصویرگری همیشه با نوعی نگاه زیبایی‌شناسانه همراه بوده که خود به خود آن را به حوزه نقاشی نزدیک ساخته است.

M.A.Baniasadi1

در استیتمنت این نمایشگاه آمده است:

محمدعلی بنیاسدی هنرمندی چندوجهی و ژرفنگر است و بالطبع آثارش چند لایه، رازآمیز و عمیق است. در دورههایی مشخص، نقاشیهایش سویههای مختلف زیستن را از جنبههای ازلی، آخرالزمانی و اسطورهای به نمایش گذاشتهاند. روایتهای بنیاسدی حاصل تعمق در دانش، ادبیات و در عینحال در پیوند با مسائل زندگی روزمره است. بهرهگیری از کالیگرافی و خط فارسی همچون صدایی آرام و پیوسته در زیرمتن کارهای دههی 80 خورشیدی این هنرمند، تأثیر متون مهم ادبیات را به ذهن میآورد که در لایههایی از فرمهای تجسمی بروز کردهاند.

در این دوره اما، انسانهایش از صورتهای مثالی و فضای اسطورهای «انسان- حیوان» دور شده و بیش از گذشته اینجایی هستند. آن فضای آخرالزمانی، مرموز و سنگین به اتمسفری انتزاعی با موقعیتی اکنونی با لایههایی از رنگگذاریهای درخشان و گیرا بدل شده است. واحههای سرد و مرموز جایشان را به ورطههای پیچیده و غریب دادهاند. تمرکز بر فردیت انسان در این آثار، در ادامهی بررسی و مطالعهی هویت ایرانی است. انسانها نزدیکتر و با چهرهای مشخصتر تصویر شدهاند و حتی میتوان با چهرهها احساس آشنایی و گاه همذاتپنداری کرد. محمدعلی بنیاسدی هنرمندی است با ظرافتهای فکری و حساسیت نسبت به جامعه و پیرامونش که همواره در جستوجوی پاسخ به موقعیتهای بغرنج زمانهی خویش است. از این رو تأکید هنرمند بر سرنوشت انسانی که ایدهی مشترک آثارش است، انسان را در ورطههایی پیچیده، نامشخص و مرموز از زیستن به تماشا میگذارد تا به بیننده اجازهی کشف معناهای بیشتری دهد و بر رمزآمیز بودن اثرش که نمایی از زندگی است تأکید ورزد.

امیر سقراطی

آبان 96


گفتنی است نمایش آثار محمد علی بنی‌ اسدی تا پانزدهم آبان ماه در گالری ساربان واقع در سهروردی شمالی، هویزه غربی، نبش شهید یوسفی، پلاک ۱۳۰ ادامه خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

>> روایت محمدعلی بنی اسدی از نقاشی هایش [1396/8/4]

>> امیر سقراطی از ویژگی های آثار بنی اسدی می‌گوید [1396/8/4]

>> محمدعلی بنی اسدی: تصور فعالیت هزار هنرمند در آستانه بهار جذاب است [1395/12/10]

>> امیر سقراطی "بسامدِ سکوت " را به زیرزمین دستان برد/ گزارش تصویری [1396/3/6]

logo-samandehi