فائزه شاملو در گفتگو با گالری آنلاین مطرح کرد: نقاشی باید به درون زندگی مردم رسوخ کندفائزه شاملو از هنرمندان معاصر کشور در گفتگو با خبرنگار گالری آنلاین، در رابطه با آثارش در نهمین کارنمای پژوهشی انجمن هنرمندان نقاش ایران گفت: هنر امروز با حرکتی بطئی به طرف پسامدرنیسم در حرکت است.

بیش از چهار دهه از معرفی هنر آبستره توسط استادان این عرصه در ایران می گذرد. با این همه معرفی هنر آبستره در ایران، کامل نشده است . نقاشی در خانه های مردم جایی ندارد و نگاه کسانی که نقاشی جمع میکند به تابلو تنها اثری است که طبیعت بی جان باشد. مقداری میوه روی هم چیده شده باشد و کسی از روی آن نقاشی کرده باشد. در نهایت به گمان من، هنرمندانی که نگاهی مدرن دارند و فردا را میهمان نگاه های امروز میکنند، رسالتی برای معرفی آبستره، هنر مفهومی و دیگر جلوه های هنرمندان دارند که در این نمایشگاه نیز با این نگاه کارهای برگزیده مان را ارائه کرده ایم.

این البته اکیدا به آن مفهوم نیست که بخواهیم نگاه خودمان را به عنوان سبک غالب بر نقاشی امروز قالب بگیریم.

در این مجموعه من 4 اثر را شرکت داده ام و همه آنها بدون عنوان اند. زیرا بر آنم که تحمیل نام اثر در نقاشی امروز به مخاطب نگاه او را محدود میکند. پس نگاهش را به تحلیل محتوای اثر می دوزم تا کار را با دنبال کردن تئوری مرگ مولف به عنوان دنباله مولف دنبال کند.

شاملو در ادامه بیان کرد: همه ی آثار مربوط به سال 1396 هستند و دستکاری هایی به مناسبت سال 1397 در آنها معمول شده است. بله این آثار دنباله نگاه همیشگی من است به جامعه ای که مرا در خود گرفته است. مگر میتوان از هنرمند انتظار داشت بدون نگاهی انتقادی به جامعه پیرامونی بنگرد. اما عامدا و عالما بر کارها نامی ننهاده ام تا تفسیر هر کس برای خودش به عنوان مخاطب یگانه باشد.

وی ضمن بیان این نکته که شاید ایده تفکیک سنی را خیلی نپسندد گفت: اما باید توجه داشت که محدوده سنی برای نمایشگاه باعث می شود نگاه یک نسل را به پیرامون خود بهتر درک کنیم.

این هنرمند نقاش در رابطه با عملکرد هیئت مدیره قبلی انجمن گفت: هیات مدیره های انجمن در طول این سالیان تلاش مثبت و سازنده ای از خود معمول کرده اند، تا نقاشی را به جزئی اساسی در زندگی مردم بدل کنند؛ اما از آنجا که رسانه ها در این راه خیلی مددکار نیستند، همچنان نقاشی هنری غریب و مظلوم است و هیچ هیات مدیره ای به خودی خود نمیتواند در این زمینه معجزه کند.

وی در آخر افزود: نقاشی باید به درون زندگی مردم رسوخ کند و برای همه گیر شدن نیازمند آن است که انجمن از طریق نمایشگاه هایی در محیط های عمومی، در راه همه گیری نقاشی در جامعه اقدام کند.

logo-samandehi