روایت محمدرضا فیروزه‌ای از نمایشگاه "ستایش روز"


محمدرضا فیروزه ای، هنرمند نقاش، استاد دانشگاه و عضو هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران، در رابطه با آثار محمود جوادی پور که در خانه هنرمندان از روز ۲۳ الی ۳۰ فروردین به همت کارگروه نمایشگاه های انجمن هنرمندان نقاش ایران در حال نمایش است، گفت: تا آن جایی که من آقای جوادی پور را میشناسم بسیار انسان دقیق، منظم و تمیزی بودند. این نظم وترتیب به وضوح در تمام کارهایش دیده می شود. من دانشجویشان نبودم ولی یک یا دوبار افتخار این را داشتم که ایشان راببینم. باهم آشنابودیم؛ یکی دوبار به آتلیه ایشان رفتم و کارهایشان رادیدم. آتلیه ایشان هم بسیار تمیز و مرتب بود.
معمولا هم خودشان در آنجا یک روپوش سفید می پوشیدند.

وی افزود: نظم و تمیزی ایشان بسیار ستودنی بود و این موضوع در تمام کارهای ایشان قابل مشاهده است؛ حتی در کارهایی که ایشان خواسته کمی سوررئالیستی و غیرعادی شود. در آنجا هم همین نظم و ترتیب در کوزه گرخانه و بازارکوزه گری ملاحظه می شود.

فیروزه ای به نمایشگاه آثار کنونی این هنرمند اشاره کرد و گفت: نمایشگاه بسیار نمایشگاه خوبی است. جای یک نمایشگاه این چنینی واقعا خالی بود یعنی بسیاری از کسانی که در حوزه تجسمی درحال یادگیری اند و آموزش می بینند، معلم ها و بزرگانشان را نمی شناسند، کارهایشان را نمی شناسند؛ اما این چنین نمایشگاه هایی میتواند بسیار به این افراد کمک کند. خود ما هم با این که سابقه ای داریم و ایشان را میشناختیم اما یک سری از کارهایشان را ندیده بودیم به این خاطر که این کارها در محل خودشان محفوظ بوده است و هرگز رونمایی نشده بود.
زمانی که مجموعه ای از کارهایشان را که کمی قدیمی تر بود دیدم، بسیار لذت بردم.

این هنرمند در پایان به نقل خاطره ای از محمود جوادی پور پرداخته و گفت: همان نظم و ترتیبی که در هربار مراجعه به آتلیه شان می دیدم، یک خاطره است. ایشان بسیار انسان افتاده ای بودند، با اینکه سن و سال ما نسبت به ایشان بسیار کمتر بود اما بسیار محترم بودند و به ما احترام می گذاشتند. این یک مساله انسانی است که بسیار ارزش و اهمیت دارد. بعضی از هنرمندان ما خیلی خودشان را می گیرند و اینطور به شما بگویم که اصلا پاسخگو نیستند ولی چنین چیزهایی را از ایشان به خاطر ندارم؛ و خیلی هم دوست داشتنی بودند.

logo-samandehi