طراحی کلاس های دانشگاه Malaga اسپانیا در فضای بازاستفاده از انرژی های تجدید پذیر و ارتباط دانشجوبان با محیط زیست از اهداف طراحی کلاسهای آموزشی در فضای باز پردیس دانشگاه Malaga بوده است.

به گزارش گالری آنلاین، دانشگاه Malaga با همکاریEcosistema Urbano ، یک شرکت طراحی معماری، برای تبدیل این محوطه به یک فضای سازگار با محیط زیست و تشکیل کلاس ها در فضای باز پیشنهاد حدیدی ارائه داده است.

هدف این ایجاد بیشتر تعامل بین محیط های فیزیکی و دیجیتال، بهبود راحتی و ارتباط با محیط زیست در یک محیط آموزشی است.

چند استراتژی اصلی برای توصیف برنامه زیست محیطی دانشگاه مطرح است، از جمله افتتاح دانشگاه در محیط شهری، بازگرداندن و تقویت مناطق سبز موجود و ایجاد فضای جلسات برای استفاده هم دانش آموزان و هم شهروندان محلی برای بهبود انسجام اجتماعی.

معماران می گویند که این امر تا حد زیادی از رویکرد شهرهای هوشمند به شهرسازی الهام گرفته شده است. چهار رویکرد اصلی در زیر ذکر شده است:پردیس متصل، پردیس سبز، پردیس تعاملی، پردیس باز

راحتی در فضای باز از طریق سیستم های تهویه آب و هوا با انرژی خورشیدی مانند خنک کننده تبخیر و گردش هوا گرمایی بهبود می یابد. همه چیز بر روی سیستم های انرژی تجدید پذیر اجرا خواهد شد و عناصر سایه دار مانند دیوارهای سبز و سایبان های مجسمه سازی باعث تقویت بیشتر تنظیمات می شوند.logo-samandehi