تنها در گالری

نمایشگاهی با رعایت فاصله اجتماعی

شوخی، عنوان اثر مجسمه هایپررئالیستی اخیر tony matelli است که با مفهوم تجربه قرنطینه و حفظ فاصله اجتماعی خلق شده است.

به گزارش گالری آنلاین، شنا کردن به تنهایی در فضای خالی احساسی است که برای این هنرمند در دوران قرنطینه ایجاد شده است و با اثر خود این تعلیق در فضای سردرگم و بدون آینده مشخص را به مخاطب القا میکند. طرح انسانی که با لباس راحتی در فضای داخلی معلق است و با چشمانی نیمه باز به افقی نا معلوم خیره شده است. این هنرمند سعی دارد تجربه خود از قرنطینه و احساسی که از نا معلومی آینده برای او وجود دارد را با دیگران به اشتراک بگذارد. از نظر او شاید سرانجام موضوع روشن شود، یا به طرز وحشتناکی جهان پایان یابد.


در اطراف این اثر آینه های گرد و غبار گرفته ای قرار داده شده است که هچون بازی های کودکی با انگشت روی آنها نقاشی های ساده از چهره هایی که میخندند کشیده شده است. حضور آینه های غبارآلود یک ترفند دیگر از هنرمند است که بیننده را به زیر سوال بردن واقعیت دعوت می کند. این عناصر در کنار هم ، گالری را به فضایی از درونگرایی تبدیل می کنند.

با توجه به شیوع کرونا این گالری در هر لحظه تنها سه بازدیدکننده می پذیرد و کارمندان در محل حضور ندارند.


logo-samandehi