تقاطع معماری و هنر

در پارک مجسمه سازی و معماری Art Omi

محل قرار گیری خورشید در فصل های مختلف، مهندس معمار و مجسمه ساز را بر آن داشت تا سه شکل کروی را در دل یکدیگر کشف کند.

به گزارش گالری آنلاین، مهندس معمار Steven Holl مجسمه Obolin را از از چوب های چند لایه ساخته و هم اکنون در پارک مجسمه سازی و معماری Art Omi به نمایش گذاشته شده است ، یک مرکز هنری که به دنبال کشف تقاطع معماری و هنر از طریق تولید غرفه ها ، نصب ها ، مداخلات چشم انداز و محیط هایی ساخته شده است که توسط معماران طراحی شده است.


به گفته این معمار، مجسمه از کسر کردن حجم سه هندسه کروی اولیه از دل یکدیگر شکل گرفته است.که هر کدام بر اساس تغییر محل قرار گیری خورشید در سه فصل تابستان، پاییز و زمستان در ساعت 2 بعد از ظهر در دره هادسون جابجا شده اند. قسمت اصلی به طول 15 متر است.


logo-samandehi