معابر شهری جدید و ایستگاه های مترو

ارتباطات شهری معرف شهرهای مدرن هستند. جابجایی های شهری از حمل و نقل عمومی گرفته تا مسیرهای عابر پیاده و دوچرخه سواری، عاملی بالقوه در غنی سازی زندگی شهری به شمار می روند.


به گزارش گالری آنلاین، برنامه ریزان و طراحان اروپایی، از سابقه ای طولانی در مدیریت ارتباطات شهری برخوردار هستند تا انسجام آن را با بافت های تاریخی موجود حفظ کرده و فضایی برای راهکارهای حمل و نقل امروزی ایجاد کنند.

با نگاهی دقیق تر به ایستگاه های مترو و شبکه های ارتباطی جدید شهری در اروپا، بلافاصله می توان به سرمایه گذاری قابل توجه در "مکان های ارتباطات شهری" پی برد؛ که هر یک با سرویس های حمل و نقل جداگانه ای همکاری می کنند. این پروژه ها با گردهم آوردن فضای عمومی و معماری چند کاربری و چند منظوره با هدف مدیریت عملیاتی بهتر و توسعه تراکم شهری ساخته می شوند. طرح های زیربه بررسی معابر شهری و ایستگاه های مترو ساخته شده در طول دهه اخیر می پردازد، پروژه های ساخته شده ای که به باز نگری نحوه جابجایی ما در سطح شهر، زیر یا اطراف آن می پردازد.

logo-samandehi