معرفی هیات مدیره جدید موسسه هنرمندان پیشکسوت

هیات مدیره جدید موسسه هنرمندان پیشکسوت معرفی شدند.

به گزارش گالری آنلاین به نقل از ایسنا و به گفته روابط عمومی معاونت هنری، براساس پیشنهاد هیأت مدیره مؤسسه هنرمندان پیشکسوت و با حکم سیدمجتبی حسینی، رئیس هیأت امنای مؤسسه، سید محمد طباطبایی حسینی به عنوان مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت منصوب شد.

هیأت امنای مؤسسه هنرمندان پیشکسوت با توجه به اساسنامه و پایان مهلت فعالیت هیات مدیره قبلی و قدردانی از اعضای هیات مدیره قبلی، سید حسین سیدزاده، مهدی افضلی، حسن ریاحی، محسن علی اکبری و مریم معترف را به عنوان اعضای هیأت مدیره مؤسسه هنرمندان پیشکسوت معرفی کرد و هیأت مدیره مؤسسه، سید محمد طباطبایی حسینی را به عنوان مدیر عامل انتخاب کرد.

 معرفی هیات مدیره جدید موسسه هنرمندان پیشکسوت

در حکم مدیر عامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت آمده است:

«با استناد به ماده 12 اساسنامه مؤسسه هنرمندان پیشکسوت و صورتجلسه مورخ 13 اسفند 1398 هیأت مدیره مؤسسه و نظر به تعهد و آگاهی جنابعالی، به عنوان مدیر عامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت منصوب می شوید.

از شما انتظار می رود با رعایت ضوابط قانونی و اصول انضباط مالی و تشکیلاتی در جهت اهداف مصرّح در اساسنامه از جمله حمایت از هنرمندان گرانقدر و پیشکسوت و سرمایه های فرهنگی و هنری کشور و استفاده از تجربیات و سوابق ارزنده ایشان اقدام فرمایید.»

سید محمد طباطبایی حسینی، دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان کشور است و مدیریت روابط عمومی معاونت امور فرهنگی را در سوابق خود دارد.

logo-samandehi