آثار دانشجویان دانشگاه هنر YALE در آمریکا

موضوع این مجموعه آثار کتاب ها و جلد های عجیب و غریب کتاب است.

مفاهیم مورد نظر در این مجموعه شامل تاریخ هنر کتاب، رابطه بین فرم و محتوا، تعامل بین بیننده و اثر هنری و تحول و تبدیل کتاب به اشیاء مجسمه گونه از دیدگاه های چندگانه میباشد

این برنامه شامل حدود 100 اثر از بیش از 80 هنرمند است،

این نمایشگاه از نوامبر 7 (2014)، تا 31 ژانویه 2015، Artspace در این دانشگاه برپا خواهد بود.

logo-samandehi