نمایشی از گشایش چشمان هنرمند به جهانی دیگر

"نابینا شده از نور خورشید" عنوان نقاشی دیواری Chilean inti در جشنواره peinture fraîche شهر لیون فرانسه است.

به گزارش گالری آنلاین، کارهای بزرگ رنگا رنگ بسیاری در جشنواره peinture fraîche 2019، شهر لیون فرانسه را در برگرفت، از جمله اثری از هنرمند خیابانی Chilean inti.
گردن و سینه سوژه این اثر با ستاره‌ها و فضای سیاه و چشمان او از گل های درخشان پوشیده شده‌اند.
سوژه شخصیتی خیالی از هنرمند است که در حال خلق اثر هنری در کارگاه خود بوده و به نوعی افکار و الهام هایی که بر روح خود احساس میکند چشم فیزیکی او را از دیدن جهان مادی نابینا کرده و درخشش جهانی بزرگتر برای او نمایان شده است.

logo-samandehi