تق... تق... تق

قلمزنان مشغول کارند!!!

به قلم مریم محمدزاده


تق... تق... تق

صدای بوق ماشین ها و موتورها،

تق... تق... تق

صدای همهمه جوانانی که در پیاده روها بدنبال کافه ای برای لحظه ای گپ زدن می گردند،

تق... تق...تق

صدا نزدیک تر است

هرچه از چهارراه ولیعصر به سمت خیابان طالقانی پیش می رویم این صدا بیشتر و واضح تر می شود،

نرسیده به خیابان طالقانی در رواق هنرِ فرهنگستان صبا منبع صدا نمایان می شود، چکش هایی که با دست هنرمندان پشت میز در کنار حوض رواق بر صفحه های مسی، برنج و نقره ای فرود می آیند.

هنرمندانی که فارغ از هیاهوی خیابان ولیعصر چکش ها می کوبند.

اینجا محل گردهمایی ۱۲ قلمزنی ست که در کنار استاد صحرانورد به مناسبت هفته صنایع دستی هنر می آفرینند.

از بانوان هنرمند در مورد سختی کار قلمزنی برای خانم ها پرسیدم، یکی می گوید: قلمزنی هنری ست شبیه نقش مادری، گویی همانند فرزندی که در دل خود به آن جان می بخشیم بر این صفحه های بی جان نقره، برنج و مس نیز با کوبیدن های مکرر جان می دمیم؛ آیا لذت بخش نیست؟

این جلوه گاه هنر از ۲۰ خرداد به مدت یک هفته برقرار است، علاقه مندان می توانند به بازدید بپردازند و اگر تمایل داشتند چکش هایی را بر صفحه های بی جان فرود آرند و روح خود را نیز همراه با آن صیقل داده و جلا بخشند.

این قلمزنان غرق در کار خویشند و از بی خبری مردم از این هنر سخن می رانند، این بار آنها به میان ما آمده اند تا ما را به دنیای خویش فراخوانند و لحظه ای از همهمه اطرافمان دور کنند، بی هیچ هزینه ای.

تق... تق... تق

قلمزنان مشغول کارند، قدری آرامتر برویم، لحظه ای در رواق هنر نظاره گر آنها باشیم.


logo-samandehi