نگاهی بر خانه شیشه ای درختی

معمار قزاقستانی Aibek Almassov خانه شیشه ای را حول محور یک درخت به شکلی ساخته که کاربر در تمام طبقات ارتباط مستقیمی با طبیعت خواهد داشت.

به گزارش گالری آنلاین، به گفته مهندس معماری Aibek Almassov هدف از ارائه این طرح ایجاد ارتباط میان زندگی مدرن و آرامش طبیعت بوده است. به شکلی که بتواند جایگزینی برای شلوغی زندگی امروز باشد.

نیاز های مختلف ساکنین این خانه در چهار طبقه با حضور درخت در مرکز محل مرتفع میشود.logo-samandehi