شهر سیاه و سفید از نگاه Thorsten Koch

عکاس آلمانی که عکس هایش را از شهر dusseldorf گرفته است و هدفش نشان دادن جو حاکم در شهرهای اروپایی است، بیشتر عکس هایش تمرکز بر فردیت، سکوت و خلوتی دارد. در عین شلوغی که ممکن است در برخی از مناطق دیده شود.

هر شخص در دنیای خودش سپری می کند، می توان دنیای لحظه ای افرادی که در عکس ها هستند را این گونه معرفی کنیم: انتظار، پندار و تنهایی خود اشخاص.

وی عکس هایش را سیاه و سفید گرفته است، انتخاب او از رنگی نبودن عکس هایش قدرت احساسی که هر شخص و هر فضا می تواند در عکس ها انتقال دهد را بیشتر خواهد کرد؛ بینندگان دنیایی تکرنگ (سیاه و سفید) خواهند دید و این تکرنگ بودن توجه شان را به عمق احساساتی که می تواند در عکس ها وجود داشته باشد جلب می کند.


منبع: idehshot /cherrydeck

logo-samandehi