سنگ های قیمتی به مثابه میوه های گندیده

کاتلین رایان مجسمه های میوه ای کپک زده را از سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی ایجاد می کند.

به گزارش گالری آنلاین، كاتلین رایان هنرمند مستقر در نیویورك درباره مجموعه مجسمه خود تحت عنوان میوه پوسیده می گوید: این آثار قطعات با استفاده از پایه های فوم پلی استایرن و دانه های بی شماری از سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی خلق شده اند. این آثار تصویر میوه های دور ریختنی و پوسیده را به آثار هنری بسیار پیچیده بدل می کنند.

هنرمند برای تهیه میوه از یک پایه بزرگ پلی استایرن برای اندازه گیری استفاده میکند که عرض آن تا 28 اینچ است. در این نقطه از شروع روی الگوها رنگ آمیزی می کند که نشان می دهد کدام قسمت از لیمو یا هلو پوسیده می شود. فوم سپس با پین های فلزی سوراخ می شود که آرایه سنگهای قیمتی را در خود نگه می دارند.

استفاده از سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی تضاد جالب توجه ای را با واکنش معمولی ما نسبت به قالب ناخوشایند ایجاد می کند.

logo-samandehi