خانه تمساح

آنتونی گیبون با خانه ای جدید ظاهر تمساح را تداعی میکند

آنتونی گیبون در آخرین پروژه خود با عنوان خانه تمساح، مفهومی از خصوصیات ظاهری و فیزیکی تمساح را در قالب معماری ارائه می دهد.

به گزارش گالری آنلاین، در حالی که آثار گیبون بیشتر در زمینه تجسم هندسه ارگانیک در بتون است، از جمله خانه twine و mobius؛ این اثر مسکونی تخیلی که اخیراً توسط او اجرا شده است از فضای چند وجهی فوق العاده دقیق تشکیل شده است که بیانگر جزئیات تو در تو است. پوسته خارجی با لایه ای از ورقه های چوب سرو قیر اندود به طبیعت وسیع پیرامون خود متصل می شود. حالت تاخورده متحرک ساختمان حس حرکت را القا می کند چرا که شکل هندسی بیرونی سبک وابسته به پنجره های قدی زاویه دار را نشان می دهد.

خانه تمساح، اثر آنتونی گیبون با نمای محکم و زاویه دار و در عین حال سبکی متعادل خود به وزن یکپارچه آن اشاره می کند، چرا که از یک طرف با اتکا بر صخره های کنار دریاچه به سمت بیرون پیش رفته است. این طراح در فضای داخلی خانه بر فضایی گسترده با نمایی رو به بیرون و چشم اندازی گسترده از دریاچه تاکید دارد. نمای رو به بیرون این فضای هندسی با ورودی آن ادغام شده است، راهرویی باریک و دراز که با عبور از میان جنگل به نور می رسد بر این امر تاکید کرده است.

logo-samandehi