بن زانک با خلق تصاویر سورئالیستی به بررسی رابطه انسان با طبیعت می پردازد

بن زانک متولد، بزرگ شده و ساکن نیویورک، روزنامه نگاری است که به عکاسی روی آورد و با خلق تصاویر سورئالیستی که اغلب در آن ها خودش را معرفی می کند، ذهن ما را به چالش می کشد.

به گزارش گالری آنلابن، رویاها و ضمیر ناخودآگاه زانک، او را به بررسی رابطه انسان با طبیعت و همچنین حس غریب تنهایی و انزوا هدایت می کنند.

بن زانک در پرتره های سورئال خود با تلفیق خطوط، اشکال هندسی، بدن انسان، طبیعت و رنگ اثری خلق می کند که از چندین جهت می توان آن را بررسی کرد. اثر او که سرشار از سردرگمی است از جاذبه، درهم پیچیدگی، سکون و درست در همان لحظه از شخصی قبل از سقوطش حکایت می کند. برخی از موضوعات او تکراری است از جمله ایده استفاده از لباس با مفهومی بیش از پوشاندن بدن، یا پیکرهای بی حرکت که گاه در حال سقوط هستند و گاه با طبیعت در هم می آمیزند.

در تصاویر زانک مشخص است که او قصد دارد تا حد امکان از محدوده امن خود فاصله بگیرد. تصاویر که ریشه در شهر دارند همیشه در حومه شهر عکسبرداری می شوند و گفتگویی بین طبیعت و بدن انسان ایجاد می کنند . این اثر هنری با ماهیت میمینیمالیستی خود، توجه بیننده را به موضوعی جلب می کند که با تجزیه و تحلیل دقیق تمامی لایه های تصویر را که گاه آزار دهنده و گاه مالیخولیایی است برای بیننده آشکار می سازد.

logo-samandehi